پشتیبانی تست‌شو

تست خلاقیت شیفر

امتیاز شما :

14

از 29 نمره

تست افسردگی نوجوانان کوتچر(KADS-II)
نمره كل يعنی نمرهای كه از مجموع سئوالات به دست می‌آيد اگر بالا باشد نشانگر انگيزه پيشرفت بالا و نمرات پائين بيانگر انگيزه پيشرفت پائين در فرد می‌باشد.