مشخصات پرسشنامه مقیاس عشق :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

تست عشق چیست؟

بهترین عشق | تعهد در رابطه

 

به نظر استرنبرگ عشق مثل یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی‌الاضلاع شباهت دارد. منظور این است که عشق سه عنصر دارد: صمیمیت، هوس و تعهد. عشق زمانی بهترین حالت را خواهد داشت که هر یک از سه عنصر را تقریباً به طور یکسان شامل شود؛ بنابراین اگر نمرات شما در تست عشق در سه مقیاس، بالای میانگین و تقریباً یکسان باشد، می‌توانید بگویید که آدم خوش‌شانسی هستید. اگر نمرات شما در سه بعد تست عشق خیلی متفاوت باشد، اما یکی دوتای آن‌ها زیر میانگین قرار گیرد مفهومش این نخواهد بود که رابطه‌تان الزاماً با خطر مواجه است.

همه روابط در لحظه‌هایی با دشواری روبرو می‌شوند و نمره‌ای که یک سال بعد در همین تست عشق به دست می‌آورید ممکن است با نمره فعلی متفاوت باشد.

 

صمیمیت

صمیمیت در رابطه | تستشو

 

صمیمیت به احساس ارتباط و پیوند در روابط عاشقانه اشاره دارد. بنابراین، آن دسته از احساساتی را که اساساً باعث گرمتر شدن یک رابطه عاشقانه می شوند، در این قرار می دهد.

 

هوس

میل جنسی در رابطه | تستشو

 

هوس به انگیزه هایی که منجر به عشق، جاذبه فیزیکی، کمال جنسی و پدیده های مرتبط در روابط عاشقانه میشود اشاره دارد. مولفه هوس یا اشتیاق شامل آن دسته از منابع انگیزشی و سایر اَشکال برانگیختگی است که منجر به تجربه اشتیاق در یک رابطه عاشقانه می شود.

 

تعهد