مشخصات تست میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

این پرسشنامه که به طور کلی برای اندازه‌گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصاً افراد مستعد طلاق تدوین شده، در سال ۱۹۸۰ توسط ادواردز، جانسون و بوث ساخته شد. این شاخص دارای دو بخش می‌باشد و از مجموع نمرات دو بخش یک نمره کل به دست می‌آید که نشان دهنده احتمال وقوع طلاق است؛ نمره کل دو به پایین به معنای این است که احتمال وقوع طلاق در زوجها ۲۲ درصد است و نمره کل ۱۰ به بالا به معنای احتمال وقوع طلاق ۴۳ درصد است؛ بنابراین نمره بالا در این مقیاس نشان می دهد که احتمال وقوع طلاق در زوج‌ها بالاست و نمره پایین نشان می‌دهد که احتمال وقوع طلاق در زوج‌ها پایین است.

 

میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)