بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

25

نمره شما از این آزمون

نمره بالا در این مقیاس نشان می دهد که احتمال وقوع طلاق در زوجها بالاست و نمره پایین نشان می دهد که احتمال وقوع طلاق در زوج ها پایین است.
دانلود PDF