پشتیبانی تست‌شو

تست میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

امتیاز شما :

16

از 160 نمره

تست میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)
نمره بالا در این مقیاس نشان می دهد که احتمال وقوع طلاق در زوج‌ها بالاست و نمره پایین نشان می دهد که احتمال وقوع طلاق در زوج ها پایین است.