مشخصات تست افسردگی DASS :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

تست افسردگی DASS چیست؟

تست افسردگی DASS

 

اضطراب، تنیدگی و افسردگی از جمله رایج ترین مسائل و مشکلات روانی و عاطفی در زندگی افراد امروزی به شمار می روند. بروز این گونه مسائل بر اغلب کنش های شناختی و عاطفی تاثیر می گذارد، سلامت و بهداشت روان افراد و جامعه در معرض خطر قرار می دهد و فرد را به سوی نوعی تعدل روانی، عاطفی و شناختی سوق می دهد. از جمله ابزار هایی که برای سنجش این متغیر ساخته شده اند، پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS است.

 

مقیاس های حالات تست افسردگی DASS

مقیاس های حالات تست افسردگی DASS

 

تست افسردگی، اضطراب، استرس DASS مجموعه ای از سه مقیاس خود گزارش دهی برای ارزیابی حالات عاطفی منفی در افسردگی، اضطراب و استرس است. کاربرد این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی، اضطراب و استرس است. برای تکمیل پرسشنامه، فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته گذشته مشخص کند. از آنجا که این مقیاس می توان مقایسه ای از شدت علائم در طول هفته های مختلف فراهم کند، می توان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد.

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس مجموعه ای از سه مقیاس خود گزارشی است که برای حالات عاطفی افسردگی، اضطراب و استرس را اندازه گیری کنید.

هر یک از سه مقیاس شامل 7 گویه است که به زیر مقیاس هایی با محتوای مشابه تقسیم می شوند. افسردگی مقیاس نارسایی، ناامیدی، کاهش ارزش زندگی، تحقیر خود، عدم علاقه / عدم مشارکت را ارزیابی می کند. آنهدونیا و اینرسی مقیاس اضطراب برانگیختگی خودمختار، اثرات عضله اسکلتی، موقعیتی را ارزیابی می کنند.

 

مفهوم افسردگی DASS

مفهوم افسردگی DASS

 

آیا تا به حال تست افسردگی DASS انجام داده اید؟ ممکن است همه ما افسردگی را تجربه کرده باشیم، اما ممکن است به این فکر نکرده باشید که عدد خاصی را در سطح افسردگی که تجربه می کنید قرار دهید. داشتن درک روشنی از سطح فعلی اضطراب و افسردگی شما می تواند برای درک خود، مقایسه نتایج خود با دیگران، ارائه معیاری برای کمک به شما برای کار روی خودتان و اینکه ببینید آیا به کمک نیاز دارید مفید باشد.

تست اضطراب و افسردگی مفهوم جالبی است. چگونه می توان افسردگی را کمیت کرد و به آن عدد یا توصیف داد؟ با این حال، این می تواند برای درک عینی جایی که شخص در آن قرار دارد و برای درمان احساسات منفی ضروری باشد. یک تست افسردگی می تواند نشان دهد که سطح افسردگی چیست و از کجا می آید.

 

ابعاد افسردگی و اضطراب

ابعاد افسردگی و اضطراب

 

تحقیقات کنونی نشان می دهد که اضطراب به ندرت به خودی خود اتفاق می افتد. در عوض، اضطراب اغلب با افسردگی همراه است اگرچه محققان هرگز کاملاً مطمئن نبوده اند که آیا افسردگی و اضطراب دو بعد یک چیز هستند یا دسته بندی های کاملاً مجزا.

برای چندین دهه، تحقیقات علمی نشان داده است که اضطراب و افسردگی به شدت همزمان رخ می دهند. محققان اغلب فکر می کردند که این دو یک چیز یا دو روی یک سکه هستند. برخی دیگر فکر می کردند که در طیفی قرار دارند که در آن فرد تمایل به نشان دادن علائم افسردگی یا علائم اضطراب دارد. مطالعات همچنین نشان داده است که یکی می تواند باعث دیگری شود.

با این حال، به نظر می رسد جدیدترین تحقیقات نشان می دهد که افسردگی و اضطراب ابعاد جداگانه ای هستند، اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند.

افسردگی یک عملکرد "بی حالی" دارد که باعث می شود فرد احساس کند نمی تواند وظایف خود را انجام دهد. دانشمندان این نظریه را مطرح می کنند که این اغلب به این دلیل است که به مغز فرصتی برای بهبودی از استرس می دهد. برعکس، اضطراب یک عملکرد "عمل" دارد، آدرنالین و کورتیزول را افزایش می دهد تا مغز را به انجام وظایفی که استرس را کاهش می دهد، سوق دهد. هر دو روشی برای کمک به بدن برای مقابله با استرس هستند. یک تست افسردگی و اضطراب این جنبه‌ها را مورد بازجویی قرار می‌دهد تا به شما کمک کند استرس شما به کدام مسیر هدایت می‌شود.