پشتیبانی تست‌شو

آزمون مقیاس انسجام خانواده

28 سوال

10 دقیقه

تفسیر دارد

35,000 تومان

برای خرید گروهی این تست اینجا کلیک کنید

شاخص‌‌های ارزیابی این تست :

اشتراک گذاری با دیگران :

انسجام خانواده به عنوان پیوندی عاطفی میان اعضای خانواده تعریف می‌شود که عامل محافظ در برابر عوامل استرس‌زای خارجی است. در واقع، انسجام در خانواده‌ها به عنوان یک عامل محافظ شناخته می‌شود که در برابر پریشانی‌ها، به دلیل روابط نزدیک، احساس وفاداری و همبستگی بین اعضای خانواده، مؤثر است. به طور کلی، سطح بالایی از انسجام خانواده و حمایت درک شده نیز به عنوان بُعد متمایز خانواده شناخته می‌شود. انتظار می‌رود که پیوندهای عاطفی قوی در خانواده، حمایت خانواده را تقویت کنند.

تست مقیاس انسجام خانواده

تست مقیاس انسجام خانواده | تستشو

ازدواج، رکن خانواده است و سلامتی ازدواج، سلامتی خانواده را رقم می زند. در خانواده درمانی، خانواده در حکم زمینه برای کمک به مراجعین یا مددجویان نیست، بلکه خود به عنوان نوعی اختلال تلقی می شود. عضو مشکل دار خانواده به عنوان یکی از  نشانه های آسیب شناختی خانواده تلقی می شود. خانواده دارای کلیتی است که تحت تاثیر کنش متقابل عناصر مختلف یا اعضای آن قرار می گیرد. خانواده نیز مانند هر نظام اجتماعی دیگر دارای نیازهایی است که اساسی محسوب می شوند. نمونه هایی از این نیازها عبارتند از: نیاز به انگیزه، نیاز به شادی، نیاز به تایید و تصدیق و در نهایت، وجود انسجام خانوادگی.

ارضای این نیازها، انسجام خانوادگی را تضمین می نماید و امکانات رشد افراد را فراهم آورده و در نتیجه، زن و مرد هر کدام با استفاده از مهارتهای خاص خود و به اتفاق، موسیقی هماهنگی را می نوازد.

نقش تعارض در انسجام خانواده

نقش تعارض در انسجام خانواده | تستشو

فرو نشاندن تعارض و ارایه راهکارهای ارتباطی در روابط صمیمی، نقش موثری را در تداوم و بقای روابط صمیمانع زن و شوهر ایفا می کند و این وضعیت می تواند قوانین خاصی را در چارچوب الگوهای اجتماعی، تعیین نماید. هماهنگی ارتباط بین زن و شوهر موجبات کاهش تعارض و افزایش صمیمت توام با احترام را فراهم می سازد. در انتهای این فرایند، انسجام خانواده نمایان می گردد و تحکیم این کانون تحقق می یابد.

اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در این است که این نهاد، مهمترین عامل اجتماعی کننده فرد به حساب می آید و کارکردهای مختلفی از قبیل کارکرد زیستی، اقتصادی و روانی-اجتماعی دارد. می توان گفت که شاید کارکرد (تشکیل شخصیت اجتماعی)، قابل ذکر ترین این کارکردها باشد. به عبارتی، اجتماعی شدن اعضای خانواده توسط یک خانواده منسجم صورت می گیرد و بسیاری از محققان و صاحب نظران معتقدند که در این مورد هیچ جانشینی را نمی توان برای خانواده پیدا کرد.

انسجام خانواده چیست؟

انسجام خانواده چیست

انسجام به پیوند عاطفی می گویند که بین اعضای خانواده وجود دارد در حالی که سازگاری وجود دارد، توانایی خانواده برای تغییر ساختار قدرت، تعیین نقش روابط و قوانین برای پاسخ به موقعیت یا نیازهای رشدی.

تست مقیاس انسجام خانواده یکی از تست‌های مهم تست های ازدواج و خانواده توسط تیم تست‌شو در اختیار شما قرار داده است. این مقیاس از طریق فرزندان در خانواده پاسخ داده می شود و در تمامی موقعیت های مشاوره ای و تحقیقاتی از کاربرد وسیعی برخوردار می باشد.

سوالات متداول

آزمون مقیاس انسجام خانواده چیست؟

آزمون مقیاس انسجام خانواده تست‌شو یک روش ارزیابی آنلاین است که تا سطح انسجام، تعامل، و سلامت روابط درون خانواده را اندازه‌گیری کند. این مقیاس به طور عمده در تحقیقات و مطالعات مختلف برای درک بهتر عواملی که به حفظ یک خانواده سالم و مؤثر کمک می‌کنند، استفاده می‌شود.

تست مقیاس انسجام خانواده چگونه کار می کند؟

تست مقیاس انسجام خانواده معمولاً به صورت پرسش‌نامه‌ای تدوین می‌شود که به افراد شرکت‌کننده در مطالعه سوالات مختلفی در مورد وضعیت و ابعاد مختلف خانواده خود می‌پرسد. این پرسش‌نامه‌ها ممکن است شامل سوالاتی درباره تعاملات اعضای خانواده، حمایت روانی، انگیزه‌ها، ارتباطات، حل تعارض‌ها و دیگر موضوعات مشابه باشند. با تجمیع پاسخ‌ها، امتیاز کلی برای انسجام خانواده محاسبه می‌شود که نشان‌دهنده سطح سلامت و هماهنگی در خانواده است.

پرسشنامه مقیاس انسجام خانواده چه کمکی به ما می کند؟

پرسشنامه مقیاس انسجام خانواده به عنوان یک ابزار مهم در تحقیقات، تشخیص و درمان مشکلات خانواده و بهبود روابط خانوادگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها کمک کند.

به شما پیشنهاد می‌کنیم آزمون مقیاس انسجام خانواده را انجام دهید تا به نیاز‌های اساسی خود پی ببرید تا بهتر بتوانید رفتارهای خود را کنترل کنید.

آزمون مقیاس انسجام خانواده | تست شو

آزمون مقیاس انسجام خانواده

دیدگاه‌ها

ثبت دیدگاه ‌شما

نام شما*

دیدگاه ‌شما*

امتیاز خود را وارد کنید

این تست را به کاربر های دیگر

این تست را به کاربر های دیگر