مشخصات آزمون میزان تعارض فردی مدیران و کارکنان :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

تعارض می‌تواند بر عملکرد سازمان اثرات ناگوار بگذارد یا شرایطی پدید آورد که سازمان بسیاری از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد.

استفاده صحیح از تعارض، موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می‌شود و استفاده غیرموثر موجب کاهش عملکرد و ایجاد تشنج و تنش در سازمان می‌شود. استفاده موثر از تعارض، مستلزم داشتن مهارت در اداره و کنترل تعارض است که به عنوان مدیریت تعارض بیان می‌شود. آزمون حاضر به شما کمک می‌کند که بدانید آیا فرد متعارضی هستید یا نه و به چه اندازه با همکاران خود تفاهم دارید. با انجام این آزمون متوجه می‌شوید که تا آیا فردی متعادل، میانه‌رو، مصلحت‌گرا، اهل همکاری و توازن، اهل مباحثه منطقی و استدلالی هستید.
به هر یک از موارد مطالب عنوان شده تا حد امکان بی‌طرفانه و صادقانه جواب دهید و جواب‌ها را به نحوی انتخاب کنید که موقعیت واقعی شما را نشان دهد نه آن چیزی که شما دلتان می‌خواهد یا فکر می‌کنید باید این‌طور باشد. پاسخ واقعی و صادقانه شما عزیزان می‌تواند نتایج قابل‌قبول و معناداری را به شما نشان دهد تا از نتایج در جهت اصلاح خود استفاده کنید. به عبارت دیگر سعی نکنید با پاسخ‌های غیرواقعی خودتان را فریب دهید. زیرا هدف اساسی این تست مشخص کردن سطح تعارض شماست.