پشتیبانی تست‌شو

میزان تعارض فردی مدیران و کارکنان

امتیاز شما :

56

از 160 نمره

میزان تعارض فردی مدیران و کارکنان 0-80

فرد منفعلی هستید

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که شما تحت تأثیر دیگران قرار می‌گیرید و نمی‌توانید دیگران را تحت تأثیر خود قرار دهید، دیگران بطور عمد برای شما کارشکنی نموده ولی شما عکس العمل نشان نداده و آن را یک امر طبیعی می‌دانید، دوست دارید به دیگر باشید و وابستگی دیگران به شما برایتان ناخوشایند است از اینکه دیگران حق شما را پایمال کنند و به قیمت عدم موفقیت شما پیروزی‌هایی کسب نمایند ناراحت نشده و عکس‌العمل نشان نمی‌دهید.

میزان تعارض فردی مدیران و کارکنان 0-80-

مصالحه را بر هر گونه مجادله و مشاجره ترجیح داده و از کارهایی که نیاز به جنب و جوش و مجادله دارد شدیدا دوری می‌جوئید. با کمی صحبت طرف مقابل زود قانع می‌شوید و بدنبال دریاف استدلال منطقی نیستند. همواره تكیه به یک راه حل نموده و آن برای حل مشکلات کارساز می‌دانید.

از اینکه وضعیت خود را تغییر بدهید احساس نگرانی می‌کنید. در بحث و جدل نیاز‌های طرف مقابل را بر نیاز‌های خود ترجیح می‌دهید. حداکثر تلاش خود را صرف می‌کنید که در سازمان گرفتار تعارض و اختلاف نشوید از اینکه مواضع شما مورد قبول واقع نشود دفاعی نکرده و چانه ای نمی‌زنید.

از بیان احساسات و عواطف واقعی خود در هنگام برخورد با افراد متعارض خودداری می‌نمایند.

برای تحقق خواسته‌‌های همکار خود از خواسته‌‌های خود صرفنظر می‌نمائید و هر گاه بر سر مسئله ای بحث کنید حل مشکل را بر عهده او می‌گذارید و خلاصه فردی منفعل بوده، علایق خود را رک و راست بیان نمی‌نمائید، از مخالفت وحشت دارید

زود از خواسته‌‌های خود برای جلوگیری از مجادله صرف نظر می‌نمائید، برای رهایی از دردسر اختیار حل مسأله را به طرف مقابل میدهید و یک سطح مطلوبی از تعارض که در سازمان برای پرورش خلاقیت و تحول لازم است را مخرب می‌دانید.