جشنواره جشنواره

جستجو
شخصیت های معروف تیپ 1 انیاگرام

افراد مشهور با تیپ 1 انیاگرام

تیپ یکی‌های انیاگرام افرادی هستند که دوست دارند همه‌چیز تمام و کمال و با بالاترین استانداردها انجام شود.

تست‌شو  

افراد دارای تیپ 1 انیاگرام به عنوان افراد کمال گرا و بسیار منظم شناخته می شوند. آنها برای تعالی در همه زمینه های زندگی تلاش می کنند و اغلب احساس عدالت می کنند.

در واقع تیپ یک انیاگرام افرادی هستند که دوست دارند همه‌چیز تمام وکمال و با بالاترین استانداردها انجام شود. به قوانین پایبند هستند و به جزئیات توجه زیادی می‌کنند. آنها همچنین از اشتباه کردن اجتناب می‌کنند. از نظر دیگران آنها کمال‌گرا، مسئول و دقیق به نظر می‌رسند.

این افراد معمولاً به قوانین و جزئیات پایبند هستند و هنگامی که کارها با استانداردهای بسیار بالا مطابقت نداشته باشند، افراد تیپ 1 بسیار ناامید می‌شوند - چه در محل کار باشد، چه در روابط یا زندگی روزمره.

ویژگی های شخصیتی تیپ 1 انیاگرام

عمیق‌ترین ترس: افراد تیپ 1 از این می‌ترسند که "آدم بدی" باشند، از نظر اخلاقی نقص داشته باشند، یا از نظر دیگران ناقص تلقی شوند. آنها با نظم و انضباط و سخت‌گیری بیش از حد نسبت به خودشان (و اغلب اطرافیانشان) با این ترس کنار می‌آیند.

انگیزه اصلی: این افراد سعی می‌کنند خوب و شرافتمند باشند - و باهدف زندگی کنند. آنها به دنبال بهترین و صحیح‌ترین راه برای انجام کارها هستند.

آزمون دهید: تست ازدواج

افراد مشهور تیپ یک انیاگرام: