پشتیبانی تست‌شو

نتیجه تست کنترل خشم

براساس نتایج این تست افراد در سه گروه قرار می‌گیرند

بخش اول :

پرسش‌های این بخش، سطح خشم فرد را به هنگام تظاهر موقعیتی خشم برانگیز ارزیابی میکند. در این بخش امتیازات باید بین 5 تا 25 باشد. سطح خشم فردرا در موقعیت‌هایی که ممکن است خشم برانگیز باشند، ارزیابی می‌کنند.

امتیازات بین ( 5 تا 10 ) اگر امتیاز فرد ٧ یا کمتر از آن است، شاید حتی فرد بر این باور می‌باشد که فردی است که هرگز خشمگین نمیشود . اما احتمالاً خودش را فریب می‌دهد.

امتیازات بین ( 11 تا 17 ) این یک امتیاز متوسط و"طبیعی است. فرد از خشم خود آگاهی دارد و در موقع مناسب آن را بروز میدهد. به طور کلی فرد خشمگین نیست.اما از آنجا که سعی میکند منطقی باشد، ممکن است مانع از تظاهر کامل احساسات خود شود.

امتیازات بیش از ( 17 ) بدون تردید فرد هیچ مشکلی در ابراز خشم خود ندارد. بدین معنی که جلوی احساسات خود را نمیگیرد و این امر خوب است. اما ممکن است در نظر دیگران، فردی متخاصم و تهدید کننده جلوه کند. گاهی نیز ممکن است احساس کند که هیجانات وی خارج از کنترل است. فرد باید مواظب باشد !.

بخش دوم و سوم :

پرسش‌های بخش دوم،میزان کنترل یا ابراز خشم فرد را در زندگی شخصی و خانوادگی نشان میدهد.

پرسش‌های بخش سوم، نشانگر میزان کنترل یا ابراز خشم فرد در موقعیت‌های اجتماعی و غیر خانوادگی است. اکنون امتیازات این دو بخش را جمع کنید.

امتیاز فرد باید بین 20 تا 100 باشد. بطور کلی هر چه امتیاز فرد بیشتر باشد، سطح آمادگی آشکار وی برای ابراز خشم بیشتر است و امتیاز پائین، سطح بالای باز داری خشم را نشان میدهد. امتیازی در این بین، نشانۀ آن است که به طور کلّی فرد خشم خود را تحت کنترل دار د.

بخش اول؛

نمره شما در این گروه :13

بخش دوم؛

نمره شما در این گروه : 20

بخش سوم؛

نمره شما در این گروه : 22

تفسیر نمره بالا در تست کنترل خشم

نمرات بالا در تست کنترل خشم نشان می‌دهد که فرد در مدیریت خشم خود موفق بوده است و توانایی خود را در مواجهه با شرایط ناراضی‌کننده و خشم‌آور به خوبی به کار برده است. به دیگران احترام گذاشته و به خوبی با احساسات خود و دیگران برخورد می‌کند. این نمره بالا نشان دهنده‌ی این است که فرد به خوبی می‌تواند خشم خود را کنترل کند و به جای عصبانی شدن و رفتارهای ناپسندیده، با واکنش‌های سازنده‌تر و موثرتر به شرایط واکنش نشان دهد.

افرادی که در تست کنترل خشم نمره‌ی بالایی دریافت می‌کنند، ممکن است توانایی‌هایی مانند تفکر کردن پیش از اقدام، تسلط بر احساسات، صبر و شناخت حالات خود و دیگران را داشته باشند. همچنین، ممکن است که به دلیل تجربه‌ها و آموزش‌های قبلی خود، به خوبی با احساسات و نیازهای خود و دیگران آشنایی داشته باشند و بتوانند بهترین راهبردها برای کنترل خشم خود پیدا کنند.

در کل، نمرات بالا در تست کنترل خشم نشان می‌دهد که فرد توانایی خود را در کنترل خشم به خوبی به کار می‌گیرد و بهترین راهبردها را برای مواجهه با شرایط ناراضی‌کننده پیدا می‌کند.

تفسیر نمره پایین در تست کنترل خشم

نمرات پایین در تست کنترل خشم نشان می‌دهد که فرد دچار مشکلاتی در مدیریت خشم خود است. این نمره پایین می‌تواند به دلیل عدم توانایی در مقابله با شرایط ناراضی‌کننده و خشم‌آور، ناپایداری در احساسات و واکنش‌های ناپسندیده، عدم توانایی در شناخت و تفکر قبل از اقدام، و عدم توانایی در مدیریت احساسات بیش از حد خشم و عصبانیت باشد.

افرادی که در تست کنترل خشم نمره‌ی پایین دریافت می‌کنند، ممکن است به علت تجربه‌های قبلی ناخوشایند، فشارهای روزانه، مشکلات شخصی، ناتوانی در شناخت و تفکر قبل از اقدام، و یا مشکلات روانی دیگر، دچار مشکلاتی در کنترل خشم خود باشند. این مشکلات ممکن است باعث شده باشند که فرد به جای واکنش سازنده به شرایط، به رفتارهای ناپسندیده و نادرستی برای کنترل خشم خود دست بزند.

به عنوان مثال، فردی که دچار مشکلاتی در کنترل خشم خود است، ممکن است در مواجهه با شرایط ناراضی‌کننده به جای مدیریت خشم، به رفتارهای غیرمنطقی و ناپسندیده، مانند فریاد زدن، شتم زدن، تهدید کردن و یا خشمگینی بیش از حد، دست بزند. این نوع واکنش‌ها می‌تواند منجر به مشکلات بیشتری در روابط شخصی و حرفه‌ای شود.

در کل، نمرات پایین در تست کنترل خشم نشان می‌دهد که فرد به مشکلاتی در مدیریت خشم خود دچار است و نیاز به آموزش و تمرین‌های بیشتری برای بهبود کنترل خشم و واکنش‌های سازنده‌تر دارد.