مشخصات پرسشنامه رضایت از خود :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

همه انسانها در زندگی آرزوها، رویاها و اهدافی دارند و در صورت تحقق اهداف از زندگی خود راضی هستند. میزان رضایتمندی فرد از زندگی خود همان احساس درونی و برداشت ذهنی است كه فرد از خود، اطرافیان و جهان پیرامون خود دارد. اگر فرد احساس كند انسان مفید و ارزشمندی است در شكل گیری عزت نفس به او كمك می كند در نتیجه میزان رضایت از خود نقش مهمی در میزان عزت نفس فرد دارد. پرسشنامه زیر میزان رضایت شما را از خودتان ارزیابی می كند.
پرسشنامه رضایت از خود

 

رضایت از خود زمانی امکان پذیر می شود که فرد نیز آن اهداف و علایق خود رسیده باشد و رضایت از خود جنبه مثبت و پیش رونده ای رو به آینده برای فرد دارد.
پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، هریك از جملات زیر را به بخوانید و سعی كنید صادقانه پاسخ سوالات را با علامت زدن گزینه مورد نظر مشخص کنید. همچنین به سوالی بودن یا خبری بودن جملات نیز توجه فرمایید.