پرسشنامه رضایت از خود

27

نمره شما از این آزمون

هرچه امتیاز کسب شده در این آزمون بیشتر باشد رضایت از خود نیز بیشتر است

نمرات در این تست به سه گروه تقسیم می‌شود :

نمره کمتر از 25

نمره‌های 25 تا 39

نمره‌های 40 تا 50

پرسشنامه رضایت از خود

امتیاز بین 25 تا 39

شما از زندگی خود راضی هستید، اگرچه شاید به همان اندازه که هستید نمی دانید. با این حال ، فاقد جاه طلبی نیستند، شما هرگز نمی خواهید این بلند پروازی ها را با ریسک به خطر انداختن خوشی ها و روش زندگی با ثبات خویش که بعضی نزدیک ترین و یا دورترین هستند، دنبال کنید. اگر چه گاهی اوقات این فکر در مغزتان شکل می گیرد که می توانستید موفق تر باشید و گاهی به این نتیجه می رسید که این کار خسته کننده است

علیرغم این، می دانید که به طور کلی آرزوهای شما به ثمر رسیده اند و بنابراین دلیلی واقعی برای تغییر وجود ندارد، حتی اگر سایر مردم از جمله دوستان، والدین، معلمان و همکاران شما مشتاق باشند به شما بگویند که در مورد زندگی‌تان چه باید بکنید. در واقع زندگی شما و اهداف شما تنها اهمیت دارند، وقتی این‌ها برای شما مهم است بنابراین مهمترین چیز روشی است که خود در زندگی پیش گرفته اید