مشخصات تست کنترل خشم :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

توضیحات تست:

این پرسشنامه برای تعیین میزان کنترل شما بر خشم و چیرگی خشم بر شما طراحی شده است. خشم می‌تواند سازنده یا مخرب باشد. آیا جلوی خشم خود را می‌گیرید؟ دکتر و روانشناس آنتونی استور یادآوری می‌کند که خشم سرکوب شده می‌تواند به شکل افسردگی، تنش و یا بیماری‌های جسمی تظاهر کند.

 

 

تست کنترل خشم

 

هدف از مدیریت خشم کاهش احساسات عاطفی و برانگیختگی فیزیولوژیکی ناشی از خشم است. شما نه می‌توانید از شر چیزها یا افرادی که شما را عصبانی می‌کنند، خلاص شوید یا از آنها دوری کنید، و نه می‌توانید آنها را تغییر دهید. اما می‌توانید یاد بگیرید که واکنش‌های خود را کنترل کنید.