مشخصات آزمون میزان گروه گرایی مدیران و کارکنان :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

سازمان‌ها و حتی افراد جامعه در سایه کار دست‌جمعی می‌توانند به اهداف خود بطور مطلوب دست یابند. آنچه در شرایط فعلی برای نظام اداری و اجرایی کشور کارساز است، این است که کارکنان سازمان بتوانند در کنار هم کار کنند. کارکنان سازمان‌ها بایستی مهار کار کردن با یکدیگر را به طور کاربردی تقویت کنند.

آزمون حاضر به شما کمک می‌کند که بدانید گروه‌گرایی شما تا چه میزان مطلوب است و چقدر می‌توانید در کارهای گروهی شرکت فعالیت پایدار و مستمر داشته باشید.
به هر یک از موارد و مطالب عنوان شده تا حد امکان بی‌طرفانه و صادقانه جواب دهید و جواب‌ها را به نحوی انتخاب کنید که موقعیت واقعی شما را نشان دهد نه آن چیزی که شما دلتان می‌خواهد یا فکر می‌کنید باید این‌طور باشد. پاسخ واقعی و صادقانه شما عزیزان می‌تواند نتایج قابل‌قبول و معناداری را به شما نشان دهد تا از نتایج در جهت اصلاح خود استفاده کنید. به عبارت دیگر سعی نکنید با پاسخ‌های غیرواقعی خودتان را فریب دهید. زیرا هدف اساسی این تست، کمک در جهت بهبود گروه‌گرایی شماست