بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که شما در کار‌های گروهی شرکت داشته و دارای ویژگی‌های زیر هستید:

 1. به رعایت استاندارد‌های گروهی معتقد هستید.
 2. نظر دیگران تا حدود زیادی برای شما قابل تحمل است.
 3. در مراسم دسته جمعی شرکت می‌جویید.
 4. از کار انفرادی تا حدودی دوری می‌جویید.
 5. به دیگران مشورت می‌دهید.
 6. با دیگران خوب ارتباط برقرار می‌کنید.
 7. نتایج نهایی کار را در گروه جمعی می‌دانید.
 8. در کار‌های عام المنفعه مشارکت می‌کنید
 9. از انتقاد بدتان نمی‌آید.
 10. دیدن بازی‌‌های دسته جمعی را بر بازی‌‌های انفرادی ترجیح می‌دهید.
 11. در جلسات کار با رغبت شرکت می‌جویید.
 12. در جمع نظرات خود را بیان می‌کنید.
 13. در تصمیم‌‌گیری از نظرات دیگران استفاده می‌کنید.
 14. دارای قدرت هماهنگی خوبی هستید.
 15. در مواقع لزوم در کار‌های خانه مشارکت می‌کنید.
 16. در کار گروهی عملکرد خوبی دارید.
 17. انعطاف پذیرید.
 18. در گروه مشکلات را بهتر حل و فصل می‌کنید.
 19. تجارب خود را به دیگران منتقل می‌کنید.

دانلود PDF