آزمون اندازه گیری میزان گروه گرایی مدیران و کارکنان

امتیاز شما :

116

از 180 نمره

آزمون اندازه گیری میزان گروه گرایی مدیران و کارکنان 100-125

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که شما از کار‌های گروهی به میزان کمی استقبال نموده و دارای ویژگی‌‌های زیر هستید:

آزمون اندازه گیری میزان گروه گرایی مدیران و کارکنان 100-125

1. به استاندارد‌های گروهی اعتقادی نداشته و آن‌‌ها را رعایت نمی‌کنید.

2. اصلاً نمی‌توانید نظرات دیگران را تحمل کنید.

3. در مراسم دسته جمعی به کلی شرکت نمی‌کنید.

4. همیشه انفرادی کار می‌کنید.

5. به دیگران مشورت نمی‌دهید.

6. با دیگران نمی‌توانید ارتباط برقرار کنید.

7. از به کار بردن واژه «ما» اکراه دارید.

8. از شرکت در کار‌های عام المنفعه دوری می‌جویید.

9. در برخورد با دیگران گذشت و ملاحظه ندارید.

10. از این که مورد انتقاد واقع شوید شدیدأ عصبانی می‌گردید.

11. دیدن بازی‌‌های دسته جمعی را ناراحت کننده می‌دانید.

12. شرکت در جلسات کاری برایتان زجرآور است.

13. تصمیم‌‌گیری انفرادی را کارساز می‌دانید.

14. دیگران شما را اداره و راهنمایی می‌کنند.

15. در کار‌های منزل اصلاً مشارکت ندارید.

16. در کار‌های انفرادی موفق تر از کار‌های گروهی هستید.

17. دارای چهار چوب فکری مشخصی هستید.

18. کار گروهی را موجب اتلاف وقت و هزینه می‌دانید.

19. تجارب خود را به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار نمی‌دهید.

دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF