پشتیبانی تست‌شو

تست خودشناسی

یکی از مفاهیم کلیدی در تمام مراحل رشد انسان، آشنایی عمیق با خود و شناخت اهداف و ارزش‌های زندگی است. بسیاری از افراد اغلب فکر می‌کنند که با خودشان کاملاً آشنا هستند، اما وقتی به سوالات درباره اهداف و ارزش‌های زندگی خود مورد سؤال قرار می‌گیرند، ممکن است نتوانند پاسخ مناسبی ارائه دهند.

سامانه آنلاین تست‌شو به عنوان یک منبع کامل از تست‌های روانشناسی، شما را در این مسیر یاری می‌کند تا با انجام تست‌های خودشناسی و شخصیت شناسی نظیر تست شخصیت شناسی MBTI (مایرز بریگز)، تست رفتارشناسی انیاگرام (Enneagram)، تست هوش هیجانی (EQ-BarOn)، آزمون استعدادیابی مانند کلیفتون (100 سوالی) و تست هالند (Holland) به شناخت بهتری از خود و دیگران بپردازید و در مسیر رشد و توسعه شخصی خود قدم بردارید. همچنین، این سامانه به شما امکان می‌دهد تا با تکمیل تست‌های مختلف، در حوزه‌های مختلف شغلی و تحصیلی، بهترین تصمیمات را بگیرید و به شغل و رشته‌ی تحصیلی مناسبی برای خود دست یابید.

تست‌شو با جمع‌آوری تست‌های خودشناسی و ارائه تفسیر کامل و دقیق از نتایج با بهره‌گیری از علوم روانشناختی، به کاربران فرصت می‌دهد تا شناخت جامعی از جنبه‌های فردی و گروهی در مراحل زندگی شخصی و حرفه‌ای خود داشته باشند.

تست ، شو