پشتیبانی تست‌شو
ویژگی های تست کلیفتون | تست شو

7 ویژگی منحصر به فرد تست کلیفتون

همه ما در مقطعی از زندگی، خود را ارزیابی کرده ایم. به معنای واقعی کلمه صدها ارزیابی وجود دارد و همه آنها برای توضیح بیشتر درباره انسان است. این تست ها شخصیت شما و سبک ارتباطی شما را توضیح می دهند.

چه کسی باشید که با تست های روانشناسی آشنا نیست و چه کسی باشید که برای شناخت خود وقت صرف کرده و تست های زیادی داشته باشید، در اینجا به 7 دلیل که شما باید تست کلیفتون را انجام دهید اشاره میکنیم.

تست شو  

کشف پتانسیل هایتان با تست کلیفتون

پتانسل ها و کلیفتون | تست شو

 

تاکید اصلی تست کلیفتون این است که به شما کمک کند نقاط قوت منحصر به فرد خود را ببینید (بر اساس 34 نقطه قوت مشخص اندازه گیری شده است). تست کلیفتون توانایی های غالب و استعدادهای ذاتی شما را می سنجد و اینکه به شما کمک میکند چگونه می توانید از این نقاط قوت در تمام کارهایتان به بهترین شکل استفاده کنید. این امر به شما کمک می کند تا درک کنید که چگونه به بهترین شکل عمل می کنید و چگونه به موقعیت ها پاسخ می دهید و در عین حال تلاش را برای نتایج بهینه به حداکثر می رسانید. این تست به شما کمک می کند تا نحوه افزایش کارایی و اثربخشی فردی و تیمی خود را شناسایی کنید.

 

تست کلیفتون بهترین تست استعدادیابی