بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

در تصویر، اول کدام حیوان را تشخیص دادید؟

راجر ولکات اسپری، روان‌شناس و برنده‌ی جایزه نوبل می‌گوید که دو نیمکره سمت چپ و راست مغز به‌طور متفاوتی از هم عمل می‌کنند و چگونگی فکر کردن نشان می‌دهد که کدام نیمکره در افراد غالب است. تست‌های روان‌شناسی متعددی وجود دارند که می‌توانند نحوه تفکر و ویژگی‌های شخصیتی شما را آشکار کنند.

ما در این ویدیو یک تست روان‌شناسی ارائه کرده‌ایم که براساس آن می‌توانید نحوه تفکر و قدرت ذهنی را آشکار کرده و با ویژگی‌های شخصیتی خود بیشتر آشنا شوید.

به این تصویر نگاه کنید و بگویید که کدام حیوان را اول تشخیص دادید؟