پشتیبانی تست‌شو

سامانه ارزیابی تست شو

لینک کوتاه

عارضه یابی سازمانی یا Organizational Diagnostics یک فرآیند است که برای شناسایی و حل مشکلات و نقاط ضعف سازمان انجام می‌شود. در این فرآیند، با استفاده از متدهای متنوعی نظیر آزمون وفاداری کارکنان، تست‌های مدیریتی، پرسشنامه فرسودگی شغلی و ده‌ها تست دیگر که در تستشو قرار دارند به همراه چک لیست‌هایی که توسط کوچینگ ها و مشاورین کسب و کار تستشو طراحی گردیده است، عوارض سازمانی شناسایی و سپس با برنامه‌ریزی و اجرای راهکارهایی برای حل آن‌ها، به بهبود عملکرد سازمان کمک می‌کنند.

هر سازمانی ممکن است با مشکلات و عوارض مختلفی روبه‌رو شود که مانع از پیشرفت و توسعه آن شوند. در این مواقع، عارضه یابی سازمانی و کوچینگ سازمانی می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر برای رفع این مشکلات و بهبود عملکرد سازمان به کار گرفته شود.

 

با سامانه ارزیابی سازمانی در تست شو به سازمان خود کمک کنید در جهت پیشبرد اهداف خود حرکت کند.

از جمله امکانات سامانه ارزیابی سازمانی تستشو:

  • عارضه یابی فردی و گروهی سازمان
  • بررسی و گزارش نرخ ترک کار
  • بررسی و گزارش میزان تعهد سازمانی
  • بررسی و گزارش میزان وجدان کاری
  • مؤلفه‌های انگیزشی در سازمان
  • بررسی ویژگی‌های فردی تمام پرسنل
  • ارائه گزارش و آنالیز جامع اختصاصی از سازمان
  • بررسی کارجو بر مبنای ویژگی های جایگاه شغلی مدنظر

دیدگاه‌ها

ثبت دیدگاه ‌شما

نام شما*

دیدگاه ‌شما*

امتیاز خود را وارد کنید

این تست را به کاربر های دیگر

این تست را به کاربر های دیگر