پشتیبانی تست‌شو

پرسشنامه MMPI-2 فرم کوتاه

نمره‌های بدست آمده در هر مقیاس

پرسشنامه MMPI-2 بعنوان یک ابزار عینی و مبتنی بر خود گزارش دهی از مهمترین و معتبر ترین پرسشنامه هایی است که با روش استفاده از ملاک خارجی تهیه شده و برای ارزیابی آسیب شناسی روانی و خصوصیات شخصیتی در جمعیت بالینی و غیر بالینی مورد استفاده متخصصان قرار میگیرد

43

مقیاس L

47

مقیاس F

0

مقیاس K

-10

مقیاس F-K

0

مقیاس Hs

0

مقیاس D

0

مقیاس Hy

0

مقیاس Pd

0

مقیاس Mf

31

مقیاس Pa

0

مقیاس Pt

0

مقیاس Sc

0

مقیاس Ma

0

مقیاس Si


مقیاس K

نمره های T بین ۵۵-۴۰ بیانگر افرادی است که:

 - در پاسخگویی به ماده ها، تعادل مناسبی را بین خودسنجی مثبت و خودانتقادی حفظ کرده اند.

- دارای سازگاری روانی خوبی هستند.

- علایم آشکار کمی از اختلال هیجانی نشان می دهند.

 - مستقل و متکی به خود هستند.

 - توانایی کنار آمدن با مشکلات زندگی روزمره را دارند.

مقیاس F

 نمره ۷۹-۵۵=  T (موارد بستری) ۶۹-۵۵=  T (موارد سرپایی) و ۶۴-۴۰= T (غیربالینی) بیانگر افرادی است که:

- احتمالا به شیوه معتبری پاسخ داده اند.

 - ممکن است دارای عقاید اجتماعی، سیاسی یا مذهبی انحرافی باشند.

- در حد بالای این دامنه ممکن است دارای اختلالات روانشناختی باشند.

شاخص F-K شاخص وانمود Dissimulation Index

 F-K<-2نشانگر تلاش برای خفیف نشان دادن مشکلات و ارایه تصویری کاملا مطلوب او .

تفسیر نمره های مقیاس ۵

نمره های پایین برای زنان بیانگر افرادی است که:

- دارای علایق بسیار کلیشه ای زنانه هستند.

- احتمالا از نقش خود به عنوان همسر و مادر لذت می برند

- ممكن است به طور سنتی زنانه با دو جنسیتی رفتار کنند.

مقیاس ۰- درون گرایی اجتماعی

نمره های بالا بیانگر افرادی است که:

- درونگرای اجتماعی هستند.

- در موقعیت های اجتماعی، بسیار نامطمئن و ناراحت هستند

. - كم رو، ساکت، درونگرا، خجالتی و گوشه گیر هستند.

 - به هنگام تنهایی یا با چند تن از دوستان نزدیک، راحت تر هستند.)

- در فعالیت‌های اجتماعی زیاد شرکت نمی کنند.

- ممکن است به ویژه در حضور جنس مخالف، احساس ناراحتی کنند.

- فاقد اعتماد به نفس و متواضع هستند.

 - به سختی پی به قضایا می برند.

 - از نظر دیگران افرادی سرد و دیر آشنا هستند.

- به آنچه که دیگران درباره شان فکر می کنند حساس هستند.

 - احتمالا از اینکه با دیگران ارتباط ندارند ناراحت هستند.

 - در ارتباط های بین فردی، مطیع و دنباله رو هستند.

- زياد مسئولیت می پذیرند.