بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

نمره بدست آمده در هر مقیاس

پرسشنامه MMPI-2 بعنوان یک ابزار عینی و مبتنی بر خود گزارش دهی از مهمترین و معتبر ترین پرسشنامه هایی است که با روش استفاده از ملاک خارجی تهیه شده و برای ارزیابی آسیب شناسی روانی و خصوصیات شخصیتی در جمعیت بالینی و غیر بالینی مورد استفاده متخصصان قرار میگیرد

43

مقیاس L

48

مقیاس F

0

مقیاس K

-3

مقیاس F-K

39

مقیاس Hs

70

مقیاس D

70

مقیاس Hy

100

مقیاس Pd

35

مقیاس Mf

48

مقیاس Pa

56

مقیاس Pt

65

مقیاس Sc

56

مقیاس Ma

35

مقیاس Si


مقیاس K

نمره های T بین ۵۵-۴۰ بیانگر افرادی است که:

 - در پاسخگویی به ماده ها، تعادل مناسبی را بین خودسنجی مثبت و خودانتقادی حفظ کرده اند.

- دارای سازگاری روانی خوبی هستند.

- علایم آشکار کمی از اختلال هیجانی نشان می دهند.

 - مستقل و متکی به خود هستند.

 - توانایی کنار آمدن با مشکلات زندگی روزمره را دارند.


مقیاس F

 نمره ۷۹-۵۵=  T (موارد بستری) ۶۹-۵۵=  T (موارد سرپایی) و ۶۴-۴۰= T (غیربالینی) بیانگر افرادی است که:

- احتمالا به شیوه معتبری پاسخ داده اند.

 - ممکن است دارای عقاید اجتماعی، سیاسی یا مذهبی انحرافی باشند.

- در حد بالای این دامنه ممکن است دارای اختلالات روانشناختی باشند.


شاخص F-K شاخص وانمود Dissimulation Index

 F-K<-2نشانگر تلاش برای خفیف نشان دادن مشکلات و ارایه تصویری کاملا مطلوب او .

مقیاس ۵- مردانگی - زنانگی

نمره های پایین برای مردان بیانگر افرادی است که:

- خودشان را بسیار مردانه نشان می دهند.

- دارای علایق کلیشه ای مردانه هستند.


دانلود PDF