بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

شخصیتی پیچیده

 

 

این مورد که خیلی کم اتفاق می‌افتد، به شخصیتهای پیچیده تعلق دارد، شخصیت‌هایی که رغبت‌های آنها به طور یکسان در جهت فعالیت‌های درون گرایانه (انتخاب‌ها در اولین ستون) و برون گرایانه (انتخاب‌ها در آخرین ستون) هدایت می‌شود. به علت تمایلات متضاد، این رغبت‌ها می‌توانند از نوسانات زیادی پیروی کنند. ممکن است آزمودنی به مدت طولانی بین آرزوهای متضاد خود تردید داشته باشد. ممکن است بدون دوراندیشی و به طور خیلی ساده وارد یک شغل بشود، اما پس از مدت کوتاهی حتی اگر استعداد خوبی برای آن داشته باشد، اما احساس ناراحتی و شکست کند

دانلود PDF