بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

دارای تفکر استراتژیک قوی و مطلوبی هستید

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که شما از قابلیت تفکر استراتژیک مطلوبی برخوردار هستید، دارای کل‌نگری فکری بوده و توانمندی شما در ایجاد سینرژی کاری، اخلاقی، فن‌آوری ... بالا بوده و فرد مجموعه‌نگری می‌‌باشید و دائماً در تصمیم‌‌گیری‌‌ها کل را به طور جدی مدنظر دارید. در ایجاد هدف مشترک بسیار موفقید، قدرت مدل‌سازی و تئوری‌پردازی شما قوی و سازمانی فکر کرده و واحدی عمل می‌‌کنید. قدرت تفکر شما در مورد آینده‌نگری قوی است، از حدس علمی و عالمانه برای پیش‌بینی آینده به خوبی بهره می‌‌گیرید، چشم‌انداز‌‌های آینده، زندگی شخصی و سازمان خود را به خوبی به تصویر می‌‌کشید، واقع‌بینی، سرعت و دقت شما در پیش‌بینی آینده قابل تحسین است. بین گذشته و آینده تفاوت زیادی قائل هستید، دارای نگرش فلسفی قوی هستید، در امور سازمان و حتی زندگی شخصی بین احساس و عاطفه تعادل منطقی برقرار می‌‌کنید، به انسان‌ها خوش‌بین هستید، فرد آرمان‌گرایی بوده و همیشه برای خود و سازمانتان اهداف درازمدت طراحی می‌‌کنید، قدرت تلفیق نظر و عمل در شما بسیار قوی است. در تحمل نظرات دیگران بسیار صبور و شکیبا می‌‌باشید. فرد کارآفرینی هستید، در زمینه‌‌‌های برنامه‌ریزی، علمی و پیشرفت بسیار رقابت‌جو و برتری‌طلب هستید، دارای تمرکز فکری و ژرف‌نگری عمیقی بوده و تفکر منطقی را در تصمیم‌‌گیری بسیار کارساز می‌دانید. روحیه کنجکاوی شما بالا و دارای جسارت در بیان نظر و عقیده خود هستید. قبل از هر کار حتی جزیی فکر می‌‌کنید و نیروی تخیل شما قوی است، فرد فعال و پرکار هستید، از وضع موجود هیچ‌گاه راضی نمی‌شوید و همیشه به بهتر بودن و بهتر شدن فکر می‌‌کنید و خلاصه این که فرد برتری طلب، درون‌نگر، کارآفرین، فلسفي، کل‌نگر و اهداف آفرین، آینده‌ساز، مشکل‌یاب، عاقبت‌طلب، رشددهنده، و دارای تفکر استراتژیک قوی و بالایی هستید.

دانلود PDF