آزمون میزان استرس پذیری مدیران و کارکنان

امتیاز شما :

149

از 200 نمره

میزان استرس پذیری مدیران و کارکنان 140-170

دارای قدرت تحمل و استرس پذیری هستید.

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که فشار‌های سازمانی برای شما قابل تحمل می‌‌باشد، رفتار و برخورد شما با پدیده‌‌های ناسازگار منطقی و تاحدودی زیاد عقلانی است، حوصله‌مند هستید؛ احساس مفید بودن در شما وجود دارد، اهل کار گروهی و همکاری هستید و از این بابت بسیاری از مشکلات خود را به کمک دوستان حل و فصل می‌‌کنید

میزان استرس پذیری مدیران و کارکنان 140-170

تظاهر و عوام فریبی دیگران را کار ناپسندی می‌دانید، برای بیشتر کار‌های خود برنامه دارید در غذا خوردن و صحبت کردن آرامش نسبی دارید. مشکلات دیگران برایتان اهمیت دارد ولی نمی‌توانید خودتان را بجای آن‌‌ها فرض کنید و قرار دهید، بعضی از هدف‌های تعیین شد توسط شما قابل حصول نبوده و از این بابت دچار ناراحتی و کمی عصبانیت می‌شوید

کار برای شما لذت بخش بوده ولی از کار‌های طولانی و سخت خسته می‌شوید، در مقابل وقایع غیرمنتظره در مرحله اول برخورد عجولانه دارید ولی بعد با آن کنار می‌آئید سعی می‌کنید با شور و نشاط بر مشکلات فائق آئید، خودتان را در ریشه یابی مشکلات مورد ارزیابی و سؤال قرار می‌دهید،

دیر عصبانی می‌شوید در زمان بروز فشار آن را تحمیل می‌کنید، دارای اعتماد به نفس هستید و از شکست در کار کمی ترس دارید، از کمک‌های گروه بخوبی بهره می‌گیرید، در درک واقعیات و سوق دادن ادراک خود به سمت واقعیات مهارت دارید

و خلاصه اینکه فردی خوش بین، اهل مشورت، تا حدودی زیاد برنامه ریز، دارای قدرت شناخت واقعیات و محیط پیرامون، اهل همکاری بوده که استرس‌های شغلی و سازمانی را براحتی تحمل می‌کنید.

دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF