آزمون میزان استرس پذیری مدیران و کارکنان

امتیاز شما :

130

از 200 نمره

میزان استرس پذیری مدیران و کارکنان 110-140

قدرت تحمل و استرس پذیری شما ضعیف می‌باشد.

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که در مقابل فشار‌های سازمانی و شغلی مقاومت چندانی ندارید، رفتار و برخورد شما با پدیده‌‌های ناسازگار تا حدود کمی منطقی و عقلانی است، به لحاظ کم حوصلگی عصبانی می‌شوید و مقدار زیادی از عصبانیت‌‌های شما خارج از کنترل است، احساس مفید بودن در شما ضعیف است

میزان استرس پذیری مدیران و کارکنان 110-140

به ندرت از کار گروهی و جمعی استقبال کمتر اهل معاشرت هستید و از این بابت در حل مشکلات از کمک دوستان کمتر می‌کنید. در مقابل تظاهر و عوام فریبی دیگران بی‌تفاوت بوده و گاهی از آن استقبال بود، برای بیشتر کار‌های خود برنامه و اولویت بندی ندارید، در غذا خوردن و صحبت کردن نسبتأ عجله می‌کنید

در مقابل مشکلات دیگران بی‌تفاوت هستید، عمدتأ هدف‌های غیرقابل حصول برای خود تعیین و از این بابت با ناکامی روبرو می‌شوید، کار را با لذت و علاقه انجام نمی‌دهید و از کار‌های سخت زود خسته می‌شوید، در مقابل وقایع غیرمنتظره دست و پای خود را گم می‌کنید، حل و فصل مشکلات برای شما تا حدودی تنش ایجاد می‌کند

در ریشه یابی مشکلات دیگران را مورد ارزیابی و سوال قرار داده و از خودتان کمتر سوال می‌کنید. زود عصبانی می‌شوید، در زمان بروز فشار ابتدا آن را تحمل و بعد قدرت تحمل شما کم می‌شود، از شکست و عدم موفقیت در کار هراسناک هستید، در تغییر ادراک خود و درک واقعیات مشکل دارید، از شغل خود ناراضی، دائما از کمیت و کیفیت کارتان کم می‌کنید، تقریبا بی‌علاقه به کار بوده و خلاصه اینکه قدرت تحمل و استرس پذیری شما ضعیف می‌باشد.