آزمون میزان بحران ستیزی سازمان‌ها

امتیاز شما :

168

از 300 نمره

میزان بحران ستیزی سازمان‌ها 160-210

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که سازمان از نظر بحران ستیزی دارای مشخصات زیر است:

میزان بحران ستیزی سازمان‌ها 160-210

1. با حوادث پس از وقوع مقابله می‌کند.

2. بقای سازمان برای همه دارای اهمیت نیست.

3. اجزای سازمان تناسب چندانی با هم ندارند.

4. به تحولات درونی سازمان توجه می‌کند و از تحولات بیرونی غافل است.

5.قالب‌‌های کلی سازمان در زمان بحران خدشه دار می‌شود.

6. در زمان بحران، در روند اکثر کار‌ها اختلال بوجود می‌آید.

7. پس از وقوع بحران علل آن بررسی می‌شود

8. گلوگاه‌های سازمان تا حدود کمی شناخته شده است.

9. برای بخش کمی از آینده سازمان سناریونویسی می‌شود.

10. در خنثی نمودن بحران‌ها با گروه‌های رقیب کمتر در تماس است.

11. در بحران از مشاوران خارج سازمانی به میزان کمی استفاده می‌کند.

12. در بحران از مشاوران خارج سازمانی به میزان کمی استفاده می‌کند.

13. در زمان بحران اطلاعات سازمان به سختی رد و بدل می‌شود.

14. سازمان در زمان بروز بحران به مقدار زیادی غافلگیر می‌شود.

15. به هنگام بحران واحد‌های سازمان کمتر به همدیگر خدمات رسانی می‌کنند.

16. فعالیت‌‌های محدود تحقیقی برای بحران صورت می‌گیرد.

17. در زمان بروز بحران آمادگی چندانی برای مقابله با بحران وجود ندارد.

18. دارای کارکنانی است که در زمان بحران به مقدار زیادی دچار اضطراب و نگرانی می‌شوند.

19. در زمان بروز بحران جو بدبینی بر سازمان حاکم می‌شود.

20. سازمان دارای فرهنگی متکی به دیگران است.

21. ساختار سازمان در زمان بحران کمتر انعطاف دارد.

22. سازمان دارای سیاست‌های کوتاه مدت و بعضا میان مدت است.

23. در سازمان حوادث تکرار می‌شود.

24. سازمان دارای سیستم هشداردهنده بوده ولی از آن اصلاً استفاده نمی‌شود.

25. از حوادث به مقدار کمی عبرت گرفته می‌شود.

دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF