پشتیبانی تست‌شو

آزمون وجدان کار مدیران و کارکنان

امتیاز شما :

197

از 260 نمره

آزمون اندازه‌‌گیری وجدان کار مدیران و کارکنان 150-200

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که شما در بعضی موارد کار‌های شخصی و سازمانی را بدون عیب و نقص انجام می‌دهید

آزمون اندازه‌‌گیری وجدان کار مدیران و کارکنان 150-200

1. ولی این امر در درست انجام دادن کار‌ها شما را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و هر موقع کاری انجام و آن کار از کیفیت لازم برخوردار نباشد ناراحت می‌شوید، مقداری خطا در کار‌ها را توجیه می‌کنید غالبأ کار‌ها را به نتیجه می‌رسانید و اگر بعضی از آن‌‌ها به نتیجه نرسیدند برایتان مهم نیست، به نتیجه کار‌ها فکر کنید و سعی شما بر این است که کار‌ها را به نتیجه مطلوبی برسانید ولی گاهی اوقات تمام شدن وقت اداره، کمی حقوق و مزایا و امکانات مادی شما را از به نتیجه رساندن کار‌ها باز می‌دارد ولی این امر زیاد نیست،

2. مدتا کار‌های امروز را به فردا موکول نمی‌کنید از اینکه نتوانید کار‌ها را سر موقع انجام دهید و یا سر وعده مراجعه کنید ناراحت می‌شوید در بعضی از موارد هم بی‌تفاوت هستید. فرد خودکاری هستید و در نبودن رئيس. و فرد مافوق از کمیت و کیفیت کار خود نمی‌کاهید. در پایان هر کاری خودتان را ارزیابی می‌کنید و اگر نقطه ضعفی داشته باشید نسبت به رفع آن اقدام جدی انجام نمی‌دهید، کار‌ها را درست انجام می‌دهید ولی کاری ندارید که چقدر کار درست است. از سرهم بندی کردن کار‌ها در جاهایی که تحت فشار باشید استفاده می‌کنید،

3. کار‌های خوب و بد را تشخیص می‌دهید، در وقت و هزینه‌‌ها صرفه جویی را به عنوان یک اصل رعایت می‌کنید. برای سازمان و زندگی شخصی ارزش برابر قایل هستید و در بعضی مواقع سازمان را ترجیح می‌دهید و به کار و ارزش کار ایمان دارید، در بعضی از مواقع از کار و سازمان ناراضی می‌شوید ولی تأثیر چندانی بر کارآیی شما ندارد. خلاصه اینکه حتی المقدور کار‌ها را بی‌عیب انجام داده، به نتیجه می‌رسانید فرد خودکار و صرفه جوئی هستید که غالبا به سازمان محل کار خود فکر می‌کنید.