پرسشنامه ضریب خود رهبری

امتیاز شما :

127

از 180 نمره

آزمون اندازه گیری میزان تفکر استراتژیک 100-130

دارای تفکر استراتژیک هستید

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که از قابلیت تفکر استراتژیک برخوردار هستید. دارای كل‌نگری فکری بوده و توانایی ایجاد سینرژی کاری، اخلاقی، فن آوری و... را دارید. در ایجاد هدف مشترک غالبأ موفق هستید. توانایی مدل سازی و تئوری‌ پردازی در شما وجود دارد ولی همیشه از آن استفاده نمی‌کنید. به آینده و آینده نگری فکر می‌‌کنید ولی جاهایی که خسته می‌‌شوید از آن اجتناب می‌‌نمایید.

آزمون میزان تفکر استراتژیک

از حدس علمی برای پیش بینی آینده در اکثر مواقع بهره می‌‌گیرید.

چشم انداز‌‌های آینده زندگی شخصی و سازمانی خود را به تصویر می‌‌کشید، در پیش بینی آینده واقع بین، دقیق و سریع هستید، بین گذشته و آینده تفاوت قائل هستید ولی گاهی اوقات آینده را مثل گذشته می‌‌پندارید، در امور سازمان بین احساس و عاطفه تعادل منطقی برقرار ولی در زندگی شخصی عاطفه را بر منطق غالب می‌‌کنید، به انسان‌ها خوش بین بوده، فرد آرمان گرایی بوده و در اکثر موارد برای خود و سازمانتان رسالت و هدف طراحی می‌‌کنید، نظر و عمل را با هم تلفیق می‌‌کنید در تحمل نظرات مخالف دیگران معمولا صبور هستید ولی در موارد خاص هم عصبانی می‌شوید.

فرد کارآفرینی هستید برتری جو بوده ولی در همه موارد این خصلت را به کار نمی‌بندید. دارای تمرکز فکری و ژرف نگری عمیقی بوده و از تفکر منطقی در تصمیم‌‌گیری استفاده می‌‌کنید. روحیه کنجکاوی شما خوب است.

قبل از انجام کار‌‌های مهم و حساس فکر می‌‌کنید ولی تفکر را برای کار‌‌های جزیی مفید و لازم نمیدانید.

فرد فعال و پر کاری هستید، غالبا به فکر تغییر وضع موجود هستید و بهتر بودن و بهتر شدن برایتان دارای اهمیت است و خلاصه این که نسبتا برتری طلب، آینده نگر، مشکل گشا، رشدکننده، تا حدود زیادی کارآفرین و دارای تفکر استراتژیک معمولی هستید.