پشتیبانی تست‌شو

نتیجه تست استعدادیابی هالند (Holland)

نتیجه مختصر آزمون هالند

کد تیپ شخصیتی شما براساس آزمون هالند :

CSE

به ترتیب از بیشترین به کمترین

C قراردادی : 50

S اجتماعی : 50

E متهور : 50

تست استعدادیابی هالند (Holland)

نمای کلی

نام قراردادی (C) اجتماعی (S) متهور (E) هنری (A) جستجوگر (I) واقع‌گرا (R)
رغبت 50 50 50 44 44 44
رتبه ها 6 5 4 3 2 1
هم خوانی 3 3 4 2 1 2
میزان شده 9 8 8 5 3 3

نتیجه آزمون رغبت سنج شغلی هالند را چگونه تفسیر کنم؟

تست هالند مقادیر 6 ویژگی فردی را میسنجد که به کدهای هالند ( RIASEC ) مشهور هستند. این حروف، حرف ابتدایی هر کدام از ۶ تیپ شخصیتی هالند است. ازنظر دکتر هالند هر شخص را نمی‌توان تنها در یک تیپ شخصیتی دسته‌بندی کرد چراکه در این صورت تنها شش نوع از مردم در جهان وجود خواهد داشت. در عوض، هر شخص می‌تواند علاقه‌مندی‌های مرتبط با هر شش نوع تیپ را در درجات متفاوتی داشته باشد. این 6 تیپ می‌تواند به طورکلی 720 ترکیب مختلف ارائه دهد مانند AIRSEC ،ISERAC یا CSERIA . بااین حال، فقط دو یا سه حرف برای ایجاد یک توصیف مفید، مانند IRC ،SC ، یا AIC لازم است. چنین توصیفی ممکن است هم در مورد فرد و هم در محیط کاری به کار رود. با شناخت افراد و محیط کاری به کمک کدهای هالند، میتوانیم میزان مطابقت فرد با نوع کارش را بسنجیم. این شناخت به افراد در انتخاب یک شغل و یا پیشبینی توانایی حرف‌هایشان کمک خواهد کرد.

تعریف طبقه بندی مشاغل که شامل حروف (و، ج، ه، الف، م، ق) است.

مشاغل واقع‌گرایانه(و): شامل مشاغلی مهارتی، فنی و بعضی از مشاغل خدماتی.

مشاغل ‌جستجوگرانه(ج): شامل مشاغل علمی و بعضی از مشاغل فنی.

مشاغل هنری(ه): شامل مشاغل هنری، موسیقی و ادبیات.

مشاغل اجتماعی(الف): شامل مشاغل مربوط به تعلیم و تربیت و رفاه اجتماعی.

مشاغل متهورانه(م): شامل مشاغل مدیریت و مشاغل فروشندگی.

مشاغل قراردادی(ق): شامل مشاغل اداری و منشی‌گری

قراردادی، متعارف (C: Conventional)

تجربیات و وراثت یک فرد قراردادی منجر به انجام دادن فعالیت‌هایی می‌شود که پیامد آن برتر شمردن فعالیت‌های ساده، مرتب، سر و کار داشتن منظم با داده ها، مانند نگهداری پرونده ها، بایگانی مطالب، تکثیر مطالب، تنظیم اطلاعات نوشتاری و عددی بر طبق نقشه تعیین شده، به کار انداختن ماشین های اداری و پردازش داده ها برای کسب اهداف سازمانی با اقتصادی و بیزاری از فعالیت‌های مبهم. آزاد، جستجوگرانه یا سازمان نایافته است.

این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحيت‌های اداری، محاسباتی، نظام تجاری و کمبودی در صلاحیت‌های هنری می شود:

1. مشاغل یا موقعیت‌های قراردادی را ترجیح می دهد که در آن موقعیت‌ها بتواند به فعالیت‌های مرجح مبادرت ورزد. و از فعالیت‌هایی که مقتضی مشاغل یا موقعیت‌های هنری است دوری کند.

2. برای حل مشکلاتی که در محل کار و محیط‌های دیگر وجود دارد از صلاحیت‌های قراردادی استفاده می کند.

3. خود را فردی همرنگ، منظم و دارای توانایی دفتری و حسابداری می پندارد.

4. برای پیشرفت بازرگانی و اقتصادی ارزش قائل می شود.

قراردادی یا سازمان دهندگان، به انگلیسی: (Conventional) : افرادی که ترجیح میدهند با «داده» کار کنندو قوانین و مقررات را می‌پسندند و بر خود کنترلی تأکید می‌کنند. ساختار و نظم را دوست دارند و از کار بدون ساختار یا نامشخص و موقعیت‌های بین فردی بیزارهستند

قراردادی ها اهل ریسک نیستند

فرمان پذیرهستند

افراد صرفه جویی هستند

انعطاف پذیرند

قراردادی ها یا سازمان یافته برعکس هنری ها بسیار وظیفه شناس هستند

قراردادی ها، افرادی هستند که اگر آموزش درست ببینند می توانیم به عنوان یک کارمند خوب روی آنان حساب باز کنیم

این ها از کار تکراری خسته نمی شوند

توانایی دفتری بالایی دارند

قراردادی ها اگر تیپ اجتماعی خوبی داشته باشندمی توانند در هر سیستمی که می‌خواهند کار کنند

سازمان یافته ها (قراردادی) مقبولیت دارند

دوست داشتنی هستند

قراردادی ها هم ارتباط اجتماعی خوبی دارد وهم مطیع و قانع است

اکثر به دنبال شغل‌هایی میان اجتماعی و قراردادی می روند شغل‌های دولتی را می پسندند.(مانند معلم که هم شغلی اجتماعی و هم‌ قراردادی است.)

مشاغل قراردادی

شغل

کد

شغل

کد

کارمند ثبت اوقات(وقت نگهدار)

ق،و،ج

متصدی حقوق

ق،ج،الف

اپراتور ماشین حروف چینی(لینوتایپ)

ق،و،ج

کارمند اداری

ق،ج،الف

اپراتور ماشین پانچ

ق،و،ج

معلم درس بازرگانی

ق،الف،م

قبض نویس

ق،و،ج

کارمند اداره کارگزینی

ق،الف،م

اپراتور ماشین های جدول بندی

ق،و،ج

رابط فروشکارمند شرکت مسافرتی

ق،الف،م

اپراتور دستگاه های فتو کپی و تکثیر

ق،و،ج

مسئول قسمت فروش

ق،الف،م

کارمند بایگانی

ق،و،الف

ماشین نویس

ق،الف،م

مونتاژگر موتور های الکتریکی

ق،و،م

اپراتور تلفن

ق،الف،م

اپراتور چرخ خیاطی

ق،و،م

تحویل دار بانک

ق،الف،م

تحلیل گر زمان کار

ق،ج،الف

متصدی آژانس رزرو

ق،الف،و

حسابدار تحیلکره رسمی

ق،ج،الف

کنترل کننده ترافیک

ق،الف،و

کارمند پست

ق،ج،الف

نامه رسان اداره

ق،الف،ج

ارزیاب

ق،ج،الف

دفتر دار صندوقدار

ق،الف،ج

اپراتور ماشین حساب

ق،ج،الف

معاون کتابخانه

ق،الف،ه

کارمند تجاری

ق،ج،الف

منشی مطب

ق،الف،ه

کارمند تجارت خارجی

ق،ج،الف

کارمند حواله وسفارشات

ق،الف،ه

کارمند رسیدگی به چک ها

ق،ج،الف

منشی

ق،الف،ه

کارمند حسابداری

ق،ج،الف

کارمند امور اجتماعی

ق،الف،ه

اپراتور ماشین های سریع چاپ

ق،ج،الف

حسابدار

ق،م،الف

کارمند داد پردازی

ق،م،و

مدیراعتبارات

ق،م،الف

کارمند قسمت ارسال و مراسلات

ق،م،و

کارمند عمومی

ق،م،الف

تحلیل گر امور مالی

ق،م،ج

گزارشگر دادگاه

ق،م،الف

مصحح(چاپخانه)

ق،ج،الف

تند نویس

ق،م،الف

امدادگر، اجتماعی، (S: Social)

تجربیات و وراثت خاص یک فرد اجتماعی به رجحان فعالیت‌هایی منجر می شود که پیامد آن اداره کردن دیگران به منظور آگاهاندن، تعلیم، رشد، درمان با راهنمایی آنان؛ و اجتناب از فعالیت‌های صریح، مرتب، سازمان یافته ای است که به مواد، ابزار یا ماشین‌ها مربوط باشد. این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیت‌های روابط انسانی مانند صلاحیت‌های میان فردی و آموزشی و کمبودی در صلاحیت‌های دستی و فنی می شود

ارشد این الگوی فعالیت‌ها، صلاحيت‌ها، و علايق اجتماعی فردی را بوجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد:

1. مشاغل یا موقعیت‌های اجتماعی را ترجیح می دهد که در آن موقعیت‌ها بتواند به انجام فعالیت‌های مرجح مبادرت ورزد و از فعالیت‌هایی که مقتضی مشاغل یا موفقیت‌های واقع گرایانه است دوری کند.

2. برای حل مشکلاتی که در کار و محیط‌های دیگر وجود دارد از صلاحیت‌های اجتماعی استفاده می کند.

3. خود را فردی علاقمند به کمک به دیگران، درک دیگران، دارای توانایی تدریس و فاقد توانایی مکانیکی و علمی می پندارد.

4. برای مسائل و فعالیت‌های اجتماعی و اخلاقی ارزش قائل می شود.

صلاحيت‌هاي بالقوه :

مهارت‌هاي اجتماعي و بين فردي، توانايي کلامي، مهارت‌هاي آموزشي، مهارت‌هاي شنيداري.

صفات شخصيتی :

اجتماعی ها بیشتر در بین مردم حضور دارند.

اجتماعی ها با یک دیگر در ارتباط هستند.

مشاغلی که اجتماعی ها انتخاب می کنند ، مشاغلی هستند که بیشتر به خیر و صلاح مردم است و اکثریت انسان ها به آن نیاز دارند.

اکثر اجتماعی ها در کار ، مسئول می باشند.

روحیه همکاری دارند.

امدادگر هستند.

مهربان ، صمیمی و فهمیده هستند.

معاشرتی هستند.

اجتماعی ها از ارتباط با دیگران لذت می برند.

برخی از مشاغل پیشنهادی برای رغبت اجتماعی

شغل

کد

شغل

کد

مدیر خدمات اجتماعی

الف،م،ق

مسئول خدمات بهداشت عمومی

الف،ق،م

مدیرعامل اتاق بازرگانی

الف،م،ق

مدیر تئاتر

الف،ق،م

سرپرست خوابگاه

الف،م،ق

مامور تدارکات و پذیرایی

الف،ق،م

مصاحبه گر شغلی

الف،م،ق

کارمند رسیدگی به حسابهای بستانکاری و اعتباری

الف،ق،م

مدیر هتل

الف،م،ق

صاحب رستوران

الف،ق،م

تحلیل گر مشاغل

الف،م،ق

نماینده فروش بلیط

الف،ق،م

سرپرست اردو

الف،م،ق

پیشخدمت هتل

الف،ق،م

متصدی بار

الف،م،ق

کشاورز

الف،و،ج

سرپرست خدمات غذایی

الف،م،ق

مربی ورزش

الف،و،م

الف،م،ق

مهمانخانه دار

مدیرساختمان

الف،و،م

مدیر بیمارستان

الف،م،و

معلم رانندگی

الف،و،م

رئیس موسسه آموزشی

الف،م،و

سرایدار

الف،م،و

معلم تاریخ

الف،و،م

ورزشکار حرفه ای

الف،و،م

تاریخدان

الف،و،م

افسر پلیس

الف،و،م

مدیر آموزشی و پرورشی

الف،م،و

معلم علوم اجتماعی

الف،ج،و

سرپرست اموراستخدامی

الف،م،ه

پزشک متخصص امراض پا

الف،ج،و

کارگزار خدمات خارجی

الف،م،ه

فیزیوتراپ

الف،ج،و

سرپرست خدمات داوطلبانه

الف،م،ه

تکنسین جراحی

الف،ج،و

هماهنگ کننده تولیدات

الف،ق،م

درمانگر

الف،ج،و

خدمتکار بیمارستان

الف،و،ق

متخصص زیبایی

اف،ه،ق

استاد دانشگاه

الف،ج،ه

آرایشگر ناخن

اف،ه،ق

متخصص امور سیاسی

الف،ج،ه

آرایشگر مو

اف،ه،ق

جامعه شناس

الف،ج،ه

کتابدار

الف،ه،ج

روانشناس مشاوره / بالینی

الف،ج،ه

معلم آموزش ویژه

الف،ه،ج

پرستار عمومی

الف،ج،ه

گفتار درمانگر

الف،ه،ج

مشاور مدرسه

الف،ج،ه

پرستار تجربی

الف،ه،ج

متهور ،جسور (E: Enterprising)

تجربیات و وراثت خاص یک فرد متهور به رجحان فعالیت‌هایی منجر پیامد آن اداره کردن دیگران برای تحصیل اهداف سازمان یا به دست آورد اقتصادی و بیزاری نسبت به فعالیت‌های مشاهده ای، نمادی، و سازمان تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیت‌های رهبری، میان و تشویقی، و کمبودی در صلاحیت‌های علمی می شود

رشد این الگوی فعالیت‌ها، صلاحيت‌ها، و علایق متهورانه فردی را بوجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد:

مشاغل یا موقعیت‌های متهورانه را ترجیح می دهد که در آن موقعیت‌ها بتواند به فعالیت‌های مبادرت ورزد و از فعالیت‌هایی که مقتضی مشاغل یا موقعیت‌های جستجوگرانه است دوردوری کند

برای حل مشکلاتی که در کار و محیط‌های دیگر وجود دارد از صلاحیت‌های متهورانه استفاده می کند.

خود را فردی پرخاشگر، محبوب، مطمئن به خود، معاشرتی، دارای توانایی رهبری، و سخن گفتن، و فاقد توانایی علمی می پندارد.

برای پیشرفت اقتصادی و سیاسی ارزش قائل می شود.

ترغیب کننده یاهواداران، به انگلیسی(Enterprising)فرادی که دوست دارند با افراد وداده ها کار کنند.

جسورها ، حس رهبری زیادی دارند

غد ومغرورهستند

اهل ریسک هستند و با جسارت سمت افکار خود میروند

%۹۹ جسورها، شغل شان آزاد است

زیاده خواه هستند

جاه طلب هستند

ماجراجوهستند

جسورها پرحرف هستند و به همین علت بین بقیه افراد جذاب و پر انرژی اند

جسورها معمولا رهبران خوبی نیزمی شوند

جسورها درهر سیستمی به درد کارمدیریت می خورند چون فرمانبرداری این ها صفر است و با اعتماد به نفسی که دارند(البته اگر شامل علم و دانش هم باشد ودر زمینه خاص بخواهند کار کنند ) افرادی می شوند که می توانند به بقیه دستور بدهند و بقیه افراد هم مایل هستند زیردست این افراد کار کنند

جسورها خودنمایی رادوست دارند

مقتدر هستند

این ها باهوش هستند وهوش آنها به این دلیل است که می توانند از زبانشان به خوبی استفاده کنند ودیگران را قانع کنند

مشاغل مناسب متهور ، جسور

شغل

کد

شغل

کد

رئیس بانک

م،ق،ج

سرپرست امور استخدامی

م،الف،ق

تحلیل گر حساب‌های بستانکاری و اعتباری

م،ق،الف

مدیر تولید

م،الف،ق

بیمه گر

م،ق،الف

سرپرست امور مالی

م،الف،ق

ارزیاب املاک

م،ق،الف

مدیر فروش

م،الف،ق

نماینده خرید

م،ق،الف

مسئول رسیدگی به ترافیک

م،الف،ق

مسئول خدمات رفاهی مشتریان

م،ق،الف

بازرس بیمه

م،الف،ق

گل فروش

م،ق،الف

دفتردار هتل

م،الف،ق

مدیر خدمات تدارکاتی

م،ق،الف

کارمند فروش

م،الف،ق

نماینده فروش وسایل کشاورزی

م،ق،الف

فروشنده اتومبیل

م،الف،و

سرپرست،فروش بلیط

م،ق،الف

نماینده فروش،وسایل ورزشی

م،الف،و

پیمانکار

م،و،ج

راننده جاده

م،الف،و

سرپرست مزرعه(امور کشاورزی)

م،و،ج

مدیر رفاه اجتماعی

م،الف،ج

مهندس صنایع

م،و،ج

تحلیل گر سیستم های EDP

م،الف،ج

مدیر انبار

م،و،الف

عمده فروش

م،الف،ج

رئیس اداره پست

م،و،ق

خواربار فروش

م،الف،ج

مهندس فروش

م،ت،الف

نماینده کارخانه دارها(صنایع)

م،الف،ج

گوینده رادیو تلوزیون

م،ه،و

مدیر تعمیرگاه اتومبیل

م،الف،ج

معاون اداری

م،الف،ق

مدیر فروشگاه کفش

م،الف،ج

مدیر شعبه

م،الف،ق

وکیل قاضی،دادستان

م،الف،ه

مدیر بازرگانی

م،الف،ق

سیاستمدار

م،الف،ه

سرپرست امور شهری

م،الف،ق

عامل فروش سهام شرکت‌ها

م،الف،ه

مدیر روابط صنعتی

م،الف،ق

فروشنده ،لوازم عکاسی

م،الف،ه

مدیریت کاریابی

م،الف،ق

راهنمای سفر

م،الف،ه

کارمند عالی رتبه دولت

م،الف،ق

مهماندار هواپیما

م،الف،ه

نماینده کارگران

م،الف،ق

فروشنده الات و لوازم موسیقی

م،الف،ه

هنری، خلاق، هنر دوست (A: Artistic)

تجربیات و وراثت خاص یک فرد هنری به رجحان فعالیت‌هایی منجر می شود که پیامد آن فعالیت‌های پیچیده، آزاد، و غیر منظم که شامل سر و کار داشتن با مواد فیزیکی، کلامی، یا انسانی برای خلق اشکال یا محصولات هنری، و نوعی بیزاری از فعالیت‌های آشکار، سازمان یافته و مرتب است. این تمایلات رفتاری به نوبه خود، منتهی به اکتساب صلاحیت‌های هنری - زبان، هنر، موسیقی، نمایش، نویسندگی و کمبودی در صلاحیت‌های نظام تجاری یا اداری می شود.

رشد این الگوی فعالیت‌ها، صلاحيت‌ها، و علایق هنری فردی را به وجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد:

مشاغل یا موقعیت‌های هنریی را ترجیح می دهد که در آن موقعیت‌ها بتواند به فعالیت‌های مرجع مبادرت ورزد و از فعالیت‌هایی که مقتضی مشاغل یا موقعیت‌های قراردادی است دوری کند.

برای حل مشکلاتی که در کار و محیط‌های دیگر وجود دارد از صلاحیت‌های هنری استفاده میکند.

خود را فردی مبتكر، ابرازگر، شهودی، سازش ناپذیر، درون نگر، مستقل، نامنظم، دارای توانایی در زمینه های هنری، موسیقی، بازیگری، نویسندگی و گویندگی می پندارد.

برای کیفیات مربوط به زیباشناسی ارزش قائل می شود.

آفرینندگان هنری، به انگلیسی(Artistic)افرادی که دوست دارند با ایده‌ها، نظرها و چیزها کار کنند.

هنری ها در عالم ودنیای خودشان زندگی می کنند.

این با شکل ها،طرح ها و الگوها سرو کاردارند.

هنری ها قوانین خود را دارند.

برخی هنری ها در فعالیت اجتماعی خوب و برخی دیگر ضعیف هستند.

اکثرهنری ها صبور و با حوصله هستند و برای کاری که دوست دارند انرژی می گذارند.

اکثر این دوست دارند مستقل کار کنند.

دوست دارند کارهای خودشان خاص باشد.

در زمینه هایی که کار علمی ومحاسباتی و پیچیدگی ندارد کارمی کنند تا از حس استقلال بیشتری برخودار شوند.

کار با ابزار و وسایل رادوست دارند.

سازش ناپذیرند.

قانع نیستند.

مطیع نیستند.

خیال پردازهستند.

روحیه احساسی زیادی دارند.

خلاق هستند.

کارهای دستی هنری خوب است.

هنری ها چشم های دقیقی دارند ودقت می کنند.

کارهای سنتی رامی پسندند ودیدگاه آنها گاهی اوقات به مدرنیته دیدگاه خوبی نیست.

هنری ها بادیگران می توانندارتباط نسبتا خوبی برقرار کنند.

این گروه از گاهی اوقات اگر تا دیگران را نگیرند ترجیح می دهند تنها کار کنند.

مهارت کارهای دفتری و اداری ضعیفی دارند.

اکثرهنری ها مرتب ومنظم نیستند.

مسائل حائز اهمیت برای هنری ها خلاقیت، ابتکار، نوآوری، احساسات و خلق یک اثر است.

مشاغل هنری

شغل

کد

شغل

کد

روتوشگر عکس

ه،ج،و

هنرپیشه

ه،الف،م

نویسنده

ه،ج،و

مربی تئاتر

ه،الف،م

رئیس حسابداری

ه،م،الف

معلم زبان انگلیسی

ه،الف،م

مدیر تبلیغات

ه،م،الف

مترجم زبان خارجی

ه،الف،م

مجری برنامه(شومن)

ه،م،الف

گزارشگر

ه،الف،م

نماینده روابط عمومی

ه،م،الف

فیلسوف

ه،الف،ج

نمایش نامه نویس

ه،ج،الف

نویسنده

ه،الف،ج

ویراستار

ه،ج،الف

نویسنده امور تبلیغات

ه،الف،ج

منتقد

ه،ج،الف

هنرمند

ه،الف،ج

طرح مبلمان

ه،ج،الف

معلم هنر

ه،الف،ج

دکوراتور تزئینات داخلی

ه،ج،الف

معلم ادبیات

ه،الف،ج

طراح جواهر

ه،ج،الف

موسیقی‌دان

ه،الف،ج

طراح لباس

ه،ج،الف

معلم موسیقی

ه،الف،ج

دکوراتور

ه،ج،م

رهبر ارکستر

ه،الف،ج

معمار

ه،ج،و

حکاک(چاپ عکس روی سنگ)

ه،ج،و

جستجوگر ، مسئله حل کن (I: Investigative)

تجربیات و وراثت خاص یک فرد جستجوگر به رجحان فعالیت‌هایی منجر می شود که پیامد آن بررسی خلاق مشاهده ای، نمادی و منظم پدیده های فیزیکی، زیست شناختی و فرهنگی به منظور فهم و کنترل این پدیده ها، و اجتناب از فعالیت‌های ترغیبی، اجتماعی و تکراری است. این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اكتساب صلاحیت‌های علمی و محاسباتی و کمبودی در قابلیت‌های ترغیب کننده می شود.

رشد این الگوی فعالیت‌ها، صلاحيت‌ها، و علائق جستجوگرانه فردی را به وجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد:

1. مشاغل یا موقعیت‌های جستجوگرانه را ترجیح می دهد تا در آن موقعیت‌ها بتواند به فعالیت‌های مرجح مبادرت ورزد و از فعالیت‌هایی که مقتضی مشاغل متهورانه است دوری کن

2. برای حل مشکلاتی که در کار و محیط‌های دیگر وجود دارد از صلاحیت های جستجوگرانه استفاده می کند.

3. خود را فردی محقق، روشنفکر، دارای توانایی های علمی و ریاضی، و فاقد توانایی رهبری می پندارد.

4. برای علم ارزش قائل می شود.

جستجوگران یا متفکران، به انگلیسی (Investigative): افرادی که ترجیح می‌دهند با داده یا Data کار کنند. آنها دوست دارند به جای اقدام، به سازماندهی و درک اطلاعات فکر و مشاهده کنند، نه اینکه بتوانند کسی یا چیزی را قانع کنند. آنها همچنین فعالیت‌های فردی را به کارهای مردم‌گرا و جمعی یا تیمی ترجیح می‌دهند.

جستجو گر معمولاروشن فکر می باشند.

علمی و تحلیل گر هستند.

دواطلبان با تیپ شخصیتی جستجوگر معمولا دارای صبر و حوصله ی زیاد هستند

این گروه از زیاد فکر می کنند و می خواهند اکتشاف نمایند

روابط اجتماعی و کار گروهی جستجوگر زیاد قوی نیست

کارهای تحقیقاتی ، مقایسه دیتاها در جستجوگر می تواند بیشتر باشد

مشاغل مناسب جستجوگران

شغل

کد

شغل

کد

اقتصاددان

ج،ه،الف

تعمیرکار رادیو، تلوزیون

ج،الف،ق

زیست شناس

ج،الف،و

ریاضی دان،آماردان

ج،ه،الف

دندان پزشک

ج،الف،و

تحلیل گر امور تجاری

ج،ه،الف

متخصص بیماری های استخوان

ج،الف،و

مردم شناس

ج،ه،و

متخصص بهداشت

ج،الف،و

منجم

ج،ه،و

متخصص فیزیوتراپی

ج،الف،و

متخصص تشخیص طبی

ج،ه،و

متخصص دستگاه‌های سنجش بینایی

ج،الف،و

فیزیک‌دان

ج،ه،و

دستیار آزمایشگاه پزشکی

ج،الف،ق

معلم ریاضیات

ج،الف،ق

میکروب شناس

ج،م،الف

پزشک

ج،الف،ه

میکروب شناس

ج،م،الف

پزشک

ج،الف،ه

داروساز

ج،م،الف

روانپزشک

ج،الف،ه

کارشناس‌آمار

ج،م،ق

تکنولوژیست پزشکی

ج،الف،ه

تکنسین کنترل کیفیت

ج،ق،م

پرستار کارآزموده

ج،الف،ه

اپراتور کامپیوتر

ج،ق،م

دستیار پزشکی

ج،الف،ه

تکنسین رادیو اکتیو

ج،ق،م

طراح تولید

ج،الف،ق

دستیار امور حقیقی

ج،ق،م

دستیار آزمایشگاه پزشکی

ج،الف،ق

جغرافی‌دان

ج،و،الف

زمین شناس

ج،و،ه

جانورشناس

ج،و،الف

جراح

ج،و،ه

دامپزشک

ج،و،الف

برنامه‌ریزشهری(طراح)

ج،و،ه

مهندس هواپیما

ج،و،م

متخصص

ج،و،ه

مهندس برق

ج،و،م

هواشناس

ج،و،ه

مهندس شیمی

ج،و،م

متخصص کشاورزی

ج،و،الف

متخصص ذوب فلزات

ج،و،م

دانشمند حیوان شناس

ج،و،الف

خلبان هواپیما

ج،و،ق

بیوشیمیست

ج،و،الف

هدایت کننده هواپیما

ج،و،ق

پیاه شناس

ج،و،الف

برنامه نویس کامپیوتر

ج،و،ق

تکنولوژیست

ج،و،الف

آزمایشگر آزمایشگاه

ج،و،ق

تحلیل گر محیط

ج،و،الف

واقع گرا(R: Realistic , Doers)

تجربیات و وراثت خاص یک فرد واقع گرا به رجحان فعالیت‌هایی منجر می شود که پیامد آن سرو کار داشتن آشکار، مرتب یا منظم با اشیا، ابزار، ماشین‌ها و حیوانات. اجتناب از فعالیت‌های آموزشی و یا درمانی است. این تمایلات رفتاری به نوبه خود می به اکتساب صلاحیتهای عملی، مکانیکی، کشاورزی، الکتریکی و فنی و به کمبودی در صلاحیتهای اجتماعی و تربیتی می شود

رشد این الگو، فعالیت‌ها، صلاحيت‌ها، و علایق واقع گرایانه را به وجود می آورد که رفتار های زیر را از خود نشان می دهد

1. مشاغل یا موقعیت های واقع گرایانه ای مانند مهندسی برق را ترجیح می دهد که در آن موقعیت‌ها بتواند فعالیت‌های ترجیحی خود را انجام دهد و از فعالیت‌هایی که مقتضی مشاغل اجتماعی است،دوری کند.

2. برای حل مشکلاتی که در کار و محیط های دیگر وجود دارد از صلاحیت های واقع گرایانه استفاده می کند.

3. خود را فردی دارای توانایی‌های ورزشی و مکانیکی و فاقد توانایی در ارتباطات انسانی می پندارد

4. برای اشیای عینی و خصوصیات شخصی قابل لمس - پول، قدرت، مقام - ارزش قائل می شود

اجتماعی یا یاران به انگلیسی: (Social)

افرادی که دوست دارند با مردم همکاری کنند و به نظر میرسد نیازهای خود رادر آموزش یا کمک به شرایط برآورده میکنند

واقع گرا ، افراد فیزیکالی هستند یعنی دوست دارند با اشیا و ماشین آلات کارکنند و تولید انجام دهند.


کار عملی رامی پسندند.

واکنش گراهستند.

ازمحاسبه کردن لذت می برند و خسته نمی شوند

کار با اعداد وارقام و کشف یک روش جدید برای حل مسئله حس خوبی به واقعگرا می دهد و انرژی آن ها را بیشترمی نماید

واقعگرا معمولا از شم هنری مناسبی برخوردار نیستند

بازی هایی که واقعگرادر کودکی انجام می دهند سرهم کردن و یا ساختن وسایل، بازی با لوگو ، بازی های کامپیوتری و استراتژیک است

اجتماعی ها با یکدیگردر ارتباط هستند.

مشاغل مناسب این گروه

شغل

کد

شغل

کد

ناظر آسیاب

و،ج،الف

تکنسین دندان ساز

و،ج،ه

مکانیک موتور خانه

و،ج،الف

تکنسین رونوشت بردار

و،ج،ه

آشپز

و،ج،الف

معمار نمای

و،ج،ه

مکانیک هواپیما

و،ج،م

طراح تقشه کش

و،ج،ه

سازنده دیگ بخار

و،ج،م

مدیر مرتع چراگاه

و،ج،الف

مکانیک وسایل کشاورزی

و،ج،م

جنگلبان

و،ج،الف

تعمیرکار

و،ج،م

مهندسی بازرگانی

و،ج،الف

تعمیرکار بدنه اتومبیل(صافکار)

و،ج،م

معلم هنر های صنعتی

و،ج،الف

اپراتور ماشین های سنگین

و،ج،م

برقکار

و،ج،الف

سازنده سرویس خواب بچه

و،ج،م

شیشه بر

و،ج،الف

اپراتور کوره آهنگری

و،ج،م

جواهر فروش

و،ج،الف

تکنسیت وسایل اتوماتیک

و،ج،ق

تعمیر کار دستگاه بافندگی

و،ج،الف

کارگر قطعات یدکی اتومبیل

و،ج،ق

مامور تخلیه و بارگیری

و،ج،ق

بازرس صنایع سنگین

و،ج،ق

نگهبان محوطه

و،ج،ق

حفار چاه نفت

و،ج،ق

لاستیک ساز

و،ج،ق

آهنگر

و،الف،م

تایپیست

و،ه،ج

ریخته گر

و،الف،م

صحاف

و،ه،ج

خیاط

و،م،الف

لوکوموتیوران

و،الف،م

راننده اتوبوس

و،م،الف

لوله کش

و،الف،م

معدن چی

و،م،الف

مامور آتش نشانی

و،الف،م

اندودگر

و،م،الف

سرپرست تصفیه خانه گاز

و،م،ق

اپراتور جرثقیل

و،ق،م

ناخدای کشتی

و،م،ج

بازرس چوب بری(الوار)

و،ق،م

سرپرست فروشگاه

و،م،ج

راننده وسایل نقلیه سنگین

و،ق،م

سرپرست ماشین چاپ

و،م،ج

راننده کامیون های سبک

و،ق،م

سرپرست تصفیه خانه گاز

و،م،ق