بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

نتیجه آزمون رغبت سنج شغلی هالند

نتایج آزمون را چگونه تفسیر کنم؟

تست هالند مقادیر 6 ویژگی فردی را میسنجد که به کدهای هالند ( RIASEC ) مشهور هستند. این حروف، حرف ابتدایی هر کدام از ۶ تیپ شخصیتی هالند است. ازنظر دکتر هالند هر شخص را نمیتوان تنها در یک تیپ شخصیتی دستهبندی کرد چراکه در این صورت تنها شش نوع از مردم در جهان وجود خواهد داشت. در عوض، هر شخص میتواند علاقهمندیهای مرتبط با هر شش نوع تیپ را در درجات متفاوتی داشته باشد. این 6 تیپ میتواند بهطورکلی 720 ترکیب مختلف ارائه دهد مانند AIRSEC ،ISERAC یا CSERIA . بااینحال، فقط دو یا سه حرف برای ایجاد یک توصیف مفید، مانند IRC ،SC ، یا AIC لازم است. چنین توصیفی ممکن است هم در مورد فرد و هم در محیط کاری به کار رود. با شناخت افراد و محیط کاری به کمک کدهای هالند، میتوانیم میزان مطابقت فرد با نوع کارش را بسنجیم. این شناخت به افراد در انتخاب یک شغل و یا پیشبینی توانایی حرفهایشان کمک خواهد کرد.

نمای کلی

نام اجتماعی قراردادی جستجوگر هنری واقع گرا متهور
رغبت 31 30 26 23 20 19
رتبه ها 6 5 4 3 2 1
هم خوانی 4 2 2 3 1 3
میزان شده 10 7 6 6 3 4

نتیجه مختصر آزمون هالند

کد تیپ شخصیتی شما براساس آزمون هالند :

SCI

به ترتیب از بیشترین به کمترین

S اجتماعی : 31

C قراردادی : 30

I جستجوگر : 26

تحلیل ویژگی های تیپ های شخصیتی

امدادگر ،اجتماعی ، (S: Social)

تجربیات و ورائت خاص یک فرد اجتماعی به رجحان فعالیتهایی منجر می شود که پیامد آن اداره کردن دیگران به منظور آگاهاندن، تعلیم، رشد، درمان با راهنمایی آنان؛ و اجتناب از فعالیتهای صریح، مرتب، سازمان یافته ای است که به مواد، ابزار یا ماشینها مربوط باشد. این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای روابط انسانی مانند صلاحیتهای میان فردی و آموزشی و کمبودی در صلاحیتهای دستی و فنی می شود

ارشد این الگوی فعالیتها، صلاحيتها، و علايق اجتماعی فردی را بوجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد:
 1. مشاغل یا موقعیتهای اجتماعی را ترجیح می دهد که در آن موقعیتها بتواند به انجام فعالیتهای مرجح مبادرت ورزد و از فعالیتهایی که مقتضی مشاغل یا موفقیتهای واقع گرایانه است دوری کند.

 2. برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای اجتماعی استفاده می کند.

 3. خود را فردی علاقمند به کمک به دیگران، درک دیگران، دارای توانایی تدریس و فاقد توانایی مکانیکی و علمی می پندارد.

 4. برای مسائل و فعالیتهای اجتماعی و اخلاقی ارزش قائل می شود.

صلاحيتهاي بالقوه :

مهارتهاي اجتماعي و بينفردي، توانايي کلامي، مهارتهاي آموزشي، مهارتهاي شنيداري.

صفات شخصيتی :
 • اجتماعی ها بیشتر در بین مردم حضور دارند.

 • اجتماعی ها با یک دیگر در ارتباط هستند.

 • مشاغلی که اجتماعی ها انتخاب می کنند ، مشاغلی هستند که بیشتر به خیر و صلاح مردم است و اکثریت انسان ها به آن نیاز دارند.

 • اکثر احتماعی ها در کار ، مسئول می باشند.

 • روحیه همکاری دارند.

 • امدادگر هستند.

 • مهربان ، صمیمی و فهمیده هستند.

 • معاشرتی هستند.

 • اجتماعی ها از ارتباط با دیگران لذت می برند.

 

برخی از مشاغل پیشنهادی برای رغبت اجتماعی

ردیف

کد

مشاغل

ردیف

کد

مشاغل

1

الف،م،ق

مدیر خدمات اجتماعی

28

الف،ق،م

مسئول خدمات بهداشت عمومی

2

الف،م،ق

مدیرعامل اتاق بازرگانی

29

الف،ق،م

مدیر تئاتر

3

الف،م،ق

سرپرست خوابگاه

30

الف،ق،م

مامور تدارکات و پذیرایی

4

الف،م،ق

مصاحبه گر شغلی(جهت استخدام)

31

الف،ق،م

کارمند رسیدگی به حسابهای بستانکاری و اعتباری

5

الف،م،ق

مدیر هتل

32

الف،ق،م

صاحب رستوران

6

الف،م،ق

تحلیل گر مشاغل

33

الف،ق،م

نماینده فروش بلیط

7

الف،م،ق

سرپرست اردو

34

الف،ق،م

پیشخدمت هتل

8

الف،م،ق

متصدی بار

35

الف،و،ج

کشاورز

9

الف،م،ق

سرپرست خدمات غذایی

36

الف،و،م

مربی ورزش

10

الف،م،ق

مهمانخانه دار

37

الف،و،م

مدیرساختمان

11

الف،م،و

مدیر بیمارستان

38

الف،و،م

معلم رانندگی

12

الف،م،و

رئیس موسسه آموزشی

39

الف،و،م

سرایدار

13

الف،م،و

معلم تاریخ

40

الف،و،م

کارآگاه

14

الف،م،و

مدیر خدمات خانگی

41

الف،و،م

ورزشکار حرفه ای

15

الف،م،و

تاریخدان

42

الف،و،م

افسر پلیس

16

الف،م،و

مدیر آموزشی و پرورشی

43

الف،ج،و

معلم علوم اجتماعی

17

الف،م،ه

سرپرست اموراستخدامی

44

الف،ج،و

پزشک متخصص امراض پا

18

الف،م،ه

کارگزار خدمات خارجی

45

الف،ج،و

فیزیوتراپ

19

الف،م،ه

سرپرست خدمات داوطلبانه

46

الف،ج،و

تکنسین جراحی

20

الف،ق،م

هماهنگ کننده تولیدات

47

الف،ج،و

درمانگر

21

الف،و،ق

خدمتکار بیمارستان

48

اف،ه،ق

متخصص زیبایی

22

الف،ج،ه

استاد دانشگاه

49

اف،ه،ق

آرایشگر ناخن

23

الف،ج،ه

متخصص امور سیاسی

50

اف،ه،ق

آرایشگر مو

24

الف،ج،ه

جامعه شناس

51

الف،ه،ج

کتابدار

25

الف،ج،ه

روانشناس مشاوره / بالینی

52

الف،ه،ج

معلم آموزش ویژه

26

الف،ج،ه

پرستار عمومی

53

الف،ه،ج

گفتار درمانگر

27

الف،ج،ه

مشاور مدرسه

54

الف،ه،ج

پرستار تجربی

 


قراردادی،متعارف (C: Conventional)

تجربیات و وراثت یک فرد قراردادی به رجهان فعالیت هایی منجر می شود که پیامد آن ترجیح فعالیتهای ساده، مرتب، سرو کار داشتن منظم با داده ها، مانند نگهداری پرونده ها، بایگانی مطالب، تکثیر مطالب، تنظیم اطلاعات نوشتاری و عددی بر طبق نقشه تعیین شده، به کار انداختن ماشین های اداری و پردازش داده ها برای کسب اهداف سازمانی با اقتصادی و بیزاری از فعالیتهای مبهم. آزاد، جستجوگرانه یا سازمان نایافته است.

این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحيتهای اداری، محاسباتی، نظام تجاری و کمبودی در صلاحیتهای هنری می شود:

 1. مشاغل یا موقعیتهای قراردادی را ترجیح می دهد که در آن موقعیتها بتواند به فعالیتهای مرجح مبادرت ورزد. و از فعالیتهایی که مقتضی مشاغل یا موقعیتهای هنری است دوری کند.
 2. برای حل مشکلاتی که در محل کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای قراردادی استفاده می کند.
 3. خود را فردی همرنگ، منظم و دارای توانایی دفتری و حسابداری می پندارد.
 4. برای پیشرفت بازرگانی و اقتصادی ارزش قائل می شود.

قراردادی یا سازمان دهندگان، به انگلیسی: (Conventional) : افرادی که ترجیح میدهند با «داده» کار کنندو قوانین و مقررات را میپسندندو بر خودکنترلی تأکید میکنند. ساختار و نظم رادوستدارندواز کار بدون ساختار یا نامشخص و موقعیتهای بین فردی بیزارهستند

 • قراردادی ها اهل ریسک نیستند
 • فرمان پذیرهستند
 • افراد صرفه جویی هستند
 • انعطاف پذیرند
 • قراردادی ها یا سازمان یافته برعکس هنری ها بسیار وظیفه شناس هستند
 • قراردادی ها، افرادی هستند کهاگر آموزش درست ببینند می توانیم به عنوان یک کارمند خوب روی آنان حساب باز کنیم
 • این ها از کار تکراری خسته نمی شوند
 • توانایی دفتری بالایی دارند
 • قراردی ها اگر تیپاجتماعی خوبی داشته باشندمی تواننددرهر سیستمی کهمی خواهند کار کنند
 • سازمان یافته ها(قراردادی)مقبولیت دارند
 • دوست داشتنی هستند
 • قراردادی ها هم ارتباط اجتماعی خوبی دارد وهم مطیع و قانع است
 • اکثر بهدنبال شغلهایی میان اجتماعی و قراردادی می روند شغلهای دولتی رامی پسندند.(مانندمعلمکههم شغلی اجتماعی وهمقراردادی است.)

 

مشاغل قراردادی

 

ردیف

کد

شغل

ردیف

کد

شغل

1

ق،و،ج

کارمند ثبت اوقات(وقت نگهدار)

24

ق،ج،الف

متصدی حقوق

2

ق،و،ج

اپراتور ماشین حروف چینی(لینوتایپ)

25

ق،ج،الف

کارمند اداری

3

ق،و،ج

اپراتور ماشین پانچ

26

ق،الف،م

معلم درس بازرگانی

4

ق،و،ج

قبض نویس

27

ق،الف،م

کارمند اداره کارگزینی

5

ق،و،ج

اپراتور ماشین های جدول بندی

28

ق،الف،م

رابط  فروشکارمند شرکت مسافرتی

6

ق،و،ج

اپراتور دستگاه های فتو کپی و تکثیر

29

ق،الف،م

مسئول قسمت فروش

7

ق،و،الف

کارمند بایگانی

30

ق،الف،م

ماشین نویس

8

ق،و،م

مونتاژگر موتور های الکتریکی

31

ق،الف،م

اپراتور تلفن

9

ق،و،م

اپراتور چرخ خیاطی

32

ق،الف،م

تحویل دار بانک

10

ق،ج،الف

تحلیل گر زمان کار

33

ق،الف،و

متصدی آژانس رزرو

11

ق،ج،الف

حسابدار تحیلکره رسمی

34

ق،الف،و

کنترل کننده ترافیک

12

ق،ج،الف

کارمند پست

35

ق،الف،ج

نامه رسان اداره

13

ق،ج،الف

ارزیاب

36

ق،الف،ج

دفتر دار صندوقدار

14

ق،ج،الف

اپراتور ماشین حساب

37

ق،الف،ه

معاون کتابخانه

15

ق،ج،الف

کارمند تجاری

38

ق،الف،ه

منشی مطب

16

ق،ج،الف

کارمند تجارت خارجی

39

ق،الف،ه

کارمند حواله وسفارشات

17

ق،ج،الف

کارمند رسیدگی به چک ها

40

ق،الف،ه

منشی

18

ق،ج،الف

کارمند حسابداری

41

ق،الف،ه

کارمند امور اجتماعی

19

ق،ج،الف

اپراتور ماشین های سریع چاپ

42

ق،م،الف

حسابدار

20

ق،م،و

کارمند داد پردازی

43

ق،م،الف

میراعتبارات

21

ق،م،و

کارمند اقسمت ارسال و مراسلات

44

ق،م،الف

کارمند عمومی

22

ق،م،ج

تحلیل گر امور مالی

45

ق،م،الف

گزارشگر دادگاه

23

ق،ج،الف

مصحح(چاپخانه)

46

ق،م،الف

تند نویس


 

 جستجوگر ، مسئله حل کن (I: Investigative)

تجربیات و وراثت خاص یک فرد جستجوگر به رجحان فعالیتهایی منجر می شود که پیامد آن بررسی خلاق مشاهده ای، نمادی و منظم پدیده های فیزیکی، زیست شناختی و فرهنگی به منظور فهم و کنترل این پدیده ها، و اجتناب از فعالیتهای ترغیبی، اجتماعی و تکراری است. این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اكتساب صلاحیتهای علمی و محاسباتی و کمبودی در قابلیتهای ترغیب کننده می شود.

رشد این الگوی فعالیتها، صلاحيتها، و علائق جستجوگرانه فردی را به وجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد:
 1. مشاغل یا موقعیتهای جستجوگرانه را ترجیح می دهد تا در آن موقعیتها بتواند به فعالیتهای مرجح مبادرت ورزد و از فعالیتهایی که مقتضی مشاغل متهورانه است دوری کن
 2. برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیت های جستجوگرانه استفاده می کند.
 3. خود را فردی محقق، روشنفکر، دارای توانایی های علمی و ریاضی، و فاقد توانایی رهبری می پندارد.
 4. برای علم ارزش قائل می شود.

جستجوگران یا متفکران، به انگلیسی (Investigative): افرادی که ترجیح می‌دهند با داده یا Data کار کنند. آنها دوست دارند به جای اقدام، به سازماندهی و درک اطلاعات فکر و مشاهده کنند، نه اینکه بتوانند کسی یا چیزی را قانع کنند. آنها همچنین فعالیت‌های فردی را به کارهای مردم‌گرا و جمعی یا تیمی ترجیح می‌دهند.

 • جستجو گر معمولاروشن فکر می باشند.
 • علمی و تحلیل گر هستند.
 • دواطلبان با تیپ شخصیتی جستجوگر معمولا دارای صبر و حوصله ی زیاد هستند
 • این گروه از زیاد فکر می کنند و می خواهند اکتشاف نمایند
 • روابط اجتماعی و کار گروهی جستجوگر زیاد قوی نیست
 • کارهای تحقیقاتی ، مقایسه دیتاها در جستجوگر می تواند بیشتر باشد

 

مشاعل مناسب جستجوگران

 

ردیف

کد

شغل

ردیف

کد

شغل

1

ج،ه،الف

اقتصاددان

31

ج،الف،ق

تعمیرکار رادیو، تلوزیون

2

ج،ه،الف

ریاضی دان،آماردان

32

ج،الف،و

زیست شناس

3

ج،ه،الف

تحلیل گر امور تجاری

33

ج،الف،و

دندان پزشک

4

ج،ه،و

مردم شناس

34

ج،الف،و

متخصص بیماری های استخوان

5

ج،ه،و

منجم

35

ج،الف،و

متخصص بهداشت

6

ج،ه،و

شیمیدان

36

ج،الف،و

متخصص فیزیوتراپی

7

ج،ه،و

متخصص تشخیص طبی

37

ج،الف،و

معلم علوم طبیعی

8

ج،ه،و

فیزیکدان

38

ج،الف،و

متخصص دستگاه های سنجش بینایی

9

ج،الف،ق

معلم ریاضیات

39

ج،الف،ق

دستیار آزمایشگاه پزشکی

10

ج،الف،ه

روانشناس تجربی

40

ج،م،الف

میکروب شناس

11

ج،الف،ه

پزشک

41

ج،م،الف

فیزیولوژیست

12

ج،الف،ه

روانپزشک

42

ج،م،الف

دارو ساز

13

ج،الف،ه

تکنولوژیست پزشکی

43

ج،م،ق

کارشناس آمار

14

ج،الف،ه

پرستار کارآزموده

44

ج،ق،م

تکنسین کنترل کیفیت

15

ج،الف،ه

دستیار پزشکی

45

ج،ق،م

اپراتور کامپیوتر

16

ج،الف،ق

طراح تولید

46

ج،ق،م

تکنسین رادیو اکتیو

17

ج،الف،ق

دستیار آزمایشگاه پزشکی

47

ج،ق،م

دستیار امور حقیقی

18

کد

شغل

48

کد

شغل

19

ج،و،ه

زمین شناس

49

ج،و،الف

جغرافی دان

20

ج،و،ه

جراح

50

ج،و،الف

جانورشناس

21

ج،و،ه

برنامه‌ریز شهری(طراح)

51

ج،و،الف

دامپزشک

22

ج،و،ه

متخصص

52

ج،و،م

مهندس هواپیما

23

ج،و،ه

هواشناس

53

ج،و،م

مهندس برق

24

ج،و،الف

متخصص کشاورزی(خاک شناس)

54

ج،و،م

مهندس شیمی

25

ج،و،الف

دانشمند حیوان شناس

55

ج،و،م

متخصص ذوب فلزات

26

ج،و،الف

بیوشیمیست

56

ج،و،ق

خلیان هواپیما

27

ج،و،الف

پیاه شناس

57

ج،و،ق

هدایت کننده هواپیما

28

ج،و،الف

تکنولوژیست

58

ج،و،ق

برنامه نویس کامپیوتر

29

ج،و،الف

تحلیل گر محیط

59

ج،و،ق

آزمایشگر آزمایشگاه

30

ج،و،الف

اقیانوس شناس

60

ج،و،ق

تکنسین امور مهندسی

 

 

هنری، خلاق، هنر دوست(A: Artistic)

تجربیات و وراثت خاص یک فرد هنری به رجحان فعالیتهایی منجر می شود که پیامد آن فعالیتهای پیچیده، آزاد، و غیر منظم که شامل سر و کار داشتن با مواد فیزیکی، کلامی، یا انسانی برای خلق اشکال یا محصولات هنری، و نوعی بیزاری از فعالیتهای آشکار، سازمان یافته و مرتب است. این تمایلات رفتاری به نوبه خود، منتهی به اکتساب صلاحیتهای هنری - زبان، هنر، موسیقی، نمایش، نویسندگی و کمبودی در صلاحیتهای نظام تجاری یا اداری می شود.

رشد این الگوی فعالیتها، صلاحيتها، و علایق هنری فردی را به وجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد:
 • مشاغل یا موقعیتهای هنریی را ترجیح می دهد که در آن موقعیتها بتواند به فعالیتهای مرجع مبادرت ورزد و از فعالیتهایی که مقتضی مشاغل یا موقعیتهای قراردادی است دوری کند.
 • برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای هنری استفاده میکند.
 • خود را فردی مبتكر، ابرازگر، شهودی، سازش ناپذیر، درون نگر، مستقل، نامنظم، دارای توانایی در زمینه های هنری، موسیقی، بازیگری، نویسندگی و گویندگی می پندارد.
 • برای کیفیات مربوط به زیباشناسی ارزش قائل می شود.
 • آفرینندگان هنری، به انگلیسی(Artistic)افرادی که دوست دارند با ایدهها، نظرها و چیزها کار کنند.
 • هنری ها در عالم ودنیای خودشان زندگی می کنند.
 • این با شکل ها،طرح ها و الگوها سرو کاردارند.
 • هنری ها قوانین خود را دارند.
 • برخی هنری ها در فعالیت اجتماعی خوب و برخی دیگر ضعیف هستند.
 • اکثرهنری ها صبور و با حوصله هستند و برای کاری که دوست دارند انرژی می گذارند.
 • اکثر این دوست دارند مستقل کار کنند.
 • دوست دارند کارهای خودشان خاص باشد.
 • در زمینه هایی که کار علمی ومحاسباتی و پیچیدگی ندارد کارمی کنند تا از حس استقلال بیشتری برخودار شوند.
 • کار با ابزار و وسایل رادوست دارند.
 • سازش ناپذیرند.
 • قانع نیستند.
 • مطیع نیستند.
 • خیال پردازهستند.
 • روحیه احساسی زیادی دارند.
 • خلاق هستند.
 • کارهای دستی هنری خوب است.
 • هنری ها چشم های دقیقی دارند ودقت می کنند.
 • کارهای سنتی رامی پسندند ودیدگاه آنها گاهی اوقات به مدرنیته دیدگاه خوبی نیست.
 • هنری ها بادیگران می توانندارتباط نسبتا خوبی برقرار کنند.
 • این گروه از گاهی اوقات اگر تا دیگران را نگیرند ترجیح می دهند تنها کار کنند.
 • مهارت کارهای دفتری و اداری ضعیفی دارند.
 • اکثرهنری ها مرتب ومنظم نیستند.
 • مسائل حائز اهمیت برای هنری ها خلاقیت، ابتکار، نوآوری، احساسات و خلق یک اثر است.

 

مشاغل هنری

 

ردیف

کد

شغل

ردیف

کد

شغل

1

ه،الف،م

هنرپیشه

16

ه،ج،و

روتوشگر عکس

2

ه،الف،م

مربی تئاتر

17

ه،ج،و

نویسنده

3

ه،الف،م

معلم زبان انگبلسی

18

ه،م،الف

رئیس حسابداری

4

ه،الف،م

مترجم زبان خارجی

19

ه،م،الف

مدیر تبلیغات

5

ه،الف،م

گزارشگر

20

ه،م،الف

مجری برنامه سرگرم مننده(شومن)

6

ه،الف،ج

فیلسوف

21

ه،م،الف

نماینده روابط عمومی

7

ه،الف،ج

نویسنده

22

ه،ج،الف

نمایش نامه نویس

8

ه،الف،ج

نویسنده امور تبلیغات

23

ه،ج،الف

ویراستار

9

ه،الف،ج

هنرمند

24

ه،ج،الف

منتقد

10

ه،الف،ج

معلم هنر

25

ه،ج،الف

طرح مبلمان

11

ه،الف،ج

معلم ادبیات

26

ه،ج،الف

دکوراتور تزئینات داخلی

12

ه،الف،ج

موسیقیدان

27

ه،ج،الف

طراح جواهر

13

ه،الف،ج

معلم موسیقی

28

ه،ج،الف

طراح لباس

14

ه،الف،ج

رهبر ارکستر

29

ه،ج،م

دکوراتور

15

ه،ج،و

حکاک(چاپ عکس روی سنگ)

30

ه،ج،و

معمار

 

 

واقع گرا(R: Realistic , Doers)

تجربیات و وراثت خاص یک فرد واقع گرا به رجحان فعالیتهایی منجر می شود که پیامد آن سرو کار داشتن آشکار، مرتب یا منظم با اشیا، ابزار، ماشینها و حیوانات. اجتناب از فعالیتهای آموزشی و یا درمانی است. این تمایلات رفتاری به نوبه خود می به اکتساب صلاحیتهای عملی، مکانیکی، کشاورزی، الکتریکی و فنی و به کمبودی در صلاحیتهای اجتماعی و تربیتی می شود

رشد این الگو، فعالیتها، صلاحيتها، و علایق واقع گرایانه را به وجود می آورد که رفتار های زیر را از خود نشان می دهد
 1. مشاغل یا موقعیت های واقع گرایانه ای مانند مهندسی برق را ترجیح می دهد که در آن موقعیتها بتواند فعالیتهای ترجیحی خود را انجام دهد و از فعالیتهایی که مقتضی مشاغل اجتماعی است،دوری کند.
 2. برای حل مشکلاتی که در کار و محیط های دیگر وجود دارد از صلاحیت های واقع گرایانه استفاده می کند.
  خود را فردی دارای تواناییهای ورزشی و مکانیکی و فاقد توانایی در ارتباطات انسانی می پندارد
 3. برای اشیای عینی و خصوصیات شخصی قابل لمس - پول، قدرت، مقام - ارزش قائل می شود

اجتماعی یا یاران بهانگلیسی: (Social)افرادی که دوستدارند با مردم همکاری کنندو به نظر میرسد نیازهای خود رادر آموزش یا کمک به شرایط برآورده میکنند

واقع گرا ، افراد فیزیکالی هستند یعنی دوست دارند با اشیا و ماشین آلات کارکنند و تولید انجام دهند.
 • کار عملی رامی پسندند.
 • واکنش گراهستند.
 • ازمحاسبه کردن لذت می برند و خسته نمی شوند
 • کار با اعداد وارقام و کشف یک روش جدید برای حلمسئله حس خوبی به واقعگرامی دهد و انرژی آن ها را بیشترمی نماید
 • واقعگرامعمولااز شمهنری مناسبی برخوردار نیستند
 • بازی هایی که واقعگرادر کودکی انجاممی دهند سرهمکردن و یا ساختن وسایل، بازی با لوگو ، بازی های کامپیوتری و استراتژیک است
 • اجتماعی ها با یکدیگردر ارتباط هستند.

مشاغل مناسب این گروه

 

شغل

کد

ردیف

شغل

کد

ردیف

ناظر آسیاب

و،ج،الف

29

تکنسین دندان ساز

و،ج،ه

1

مکانیک موتور خانه

و،ج،الف

30

تکنسین رونوشت بردار

و،ج،ه

2

آشپز

و،ج،الف

31

معمار نمای

و،ج،ه

3

مکانیک هواپیما

و،ج،م

32

طراح تقشه کش

و،ج،ه

4

سازنده دیگ بخار

و،ج،م

33

مدیر مرتع چراگاه

و،ج،الف

5

مکانیک وسایل کشاورزی

و،ج،م

34

جنگلبان

و،ج،الف

6

تعمیرکار

و،ج،م

35

مهندسی بازرگانی

و،ج،الف

7

تعمیرکار بدنه اتومبیل(صافکار)

و،ج،م

36

معلم هنر های صنعتی

و،ج،الف

8

اپراتور ماشین های سنگین

و،ج،م

37

برقکار

و،ج،الف

9

سازنده سرویس خواب بچه

و،ج،م

38

شیشه بر

و،ج،الف

10

اپراتور کوره آهنگری

و،ج،م

39

جواهر فروش

و،ج،الف

11

تکنسیت وسایل اتوماتیک

و،ج،ق

40

تعمیر کار دستگاه بافندگی

و،ج،الف

12

کارگر قطعات یدکی اتومبیل

و،ج،ق

41

مامور تخلیه و بارگیری

و،ج،ق

13

بازرس صنایع سنگین

و،ج،ق

42

نگهبان محوطه

و،ج،ق

14

حفار چاه نفت

و،ج،ق

43

لاستیک ساز

و،ج،ق

15

آهنگر

و،الف،م

44

تایپیست

و،ه،ج

16

ریخته گر

و،الف،م

45

صحاف

و،ه،ج

17

شغل

کد

46

شغل

کد

18

خیاط

و،م،الف

47

لوکوموتیوران

و،الف،م

19

راننده اتوبوس

و،م،الف

48

لوله کش

و،الف،م

20

معدن چی

و،م،الف

49

مامور آتش نشانی

و،الف،م

21

کاشی کار

و،م،الف

50

مدیر راه‌آهن

و،الف،م

22

ریسنده

و،م،الف

51

قصاب

و،الف،م

23

اندودگر

و،م،الف

52

سرپرست تصفیه خانه گاز

و،م،ق

24

اپراتور جرثقیل

و،ق،م

53

ناخدای کشتی

و،م،ج

25

بازرس چوب بری(الوار)

و،ق،م

54

سرپرست فروشگاه

و،م،ج

26

راننده وسایل نقلیه سنگین

و،ق،م

55

سرپرست ماشین چاپ

و،م،ج

27

راننده کامیون های سبک

و،ق،م

56

سرپرست تصفیه خانه گاز

و،م،ق

28

 

متهور ،جسور (E: Enterprising)

تجربیات و وراثت خاص یک فرد متهور به رجحان فعالیتهایی منجر پیامد آن اداره کردن دیگران برای تحصیل اهداف سازمان یا به دست آورد اقتصادی و بیزاری نسبت به فعالیتهای مشاهده ای، نمادی، و سازمان تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای رهبری، میان و تشویقی، و کمبودی در صلاحیتهای علمی می شود

رشد این الگوی فعالیتها، صلاحيتها، و علایق متهورانه فردی را بوجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد:
 • مشاغل یا موقعیتهای متهورانه را ترجیح می دهد که در آن موقعیتها بتواند به فعالیتهای مبادرت ورزد و از فعالیتهایی که مقتضی مشاغل یا موقعیتهای جستجوگرانه است دوردوری کند
 • برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای متهورانه استفاده می کند.
 • خود را فردی پرخاشگر، محبوب، مطمئن به خود، معاشرتی، دارای توانایی رهبری، و سخن گفتن، و فاقد توانایی علمی می پندارد.
 • برای پیشرفت اقتصادی و سیاسی ارزش قائل می شود.
 • ترغیب کننده یاهواداران، به انگلیسی(Enterprising)فرادی که دوست دارند با افراد وداده ها کار کنند.
 • جسورها ، حس رهبری زیادی دارند
 • غد ومغرورهستند
 • اهل ریسک هستند و با جسارت سمت افکار خود میروند
 • %۹۹ جسورها، شغل شان آزاد است
 • زیاده خواه هستند
 • جاه طلب هستند
 • ماجراجوهستند
 • جسورها پرحرف هستند و به همین علت بین بقیه افراد جذاب و پر انرژی اند
 • جسورها معمولا رهبران خوبی نیزمی شوند
 • جسورها درهر سیستمی به درد کارمدیریت می خورند چون فرمانبرداری این ها صفر است و با اعتماد به نفسی که دارند(البته اگر شامل علم و دانش هم باشد ودر زمینه خاص بخواهند کار کنند ) افرادی می شوند که می توانند به بقیهدستور بدهند و بقیهافرادهم مایل هستند زیردست این افراد کار کنند
 • جسورها خودنمایی رادوست دارند
 • مقتدر هستند
 • این ها باهوش هستند وهوش آنها بهاین دلیل است که می تواننداز زبانشان به خوبی استفاده کنند ودیگران را قانع کنند

مشاغل مناسب متهور ، جسور

 

ردیف

کد

شغل

ردیف

کد

شغل

1

م،ق،ج

رئیس بانک

27

م،الف،ق

سرپرست امور استخدامی

2

م،ق،الف

تحلیل گر حسابهای بستانکاری و اعتباری

28

م،الف،ق

مدیر تولید

3

م،ق،الف

بیمه گر

29

م،الف،ق

سرپرست امور مالی

4

م،ق،الف

ارزیاب املاک

30

م،الف،ق

مدیر فروش

5

م،ق،الف

نماینده خرید

31

م،الف،ق

مسئول رسیدگی به ترافیک

6

م،ق،الف

مسئول خدمات رفاهی مشتریان

32

م،الف،ق

بازرس بیمه

7

م،ق،الف

گل فروش

33

م،الف،ق

دفتردار هتل

8

م،ق،الف

مدیر خدمات تدارکاتی

34

م،الف،ق

کارمند فروش

9

کد

شغل

35

کد

شغل

10

م،ق،الف

نماینده فروش وسایل کشاورزی

36

م،الف،و

فروشنده اتومبیل

11

م،ق،الف

سرپرست،فروش بلیط

37

م،الف،و

نماینده فروش،وسایل ورزشی

12

م،و،ج

پیمانکار

38

م،الف،و

راننده جاده

13

م،و،ج

سرپرست مزرعه(امور کشاورزی)

39

م،الف،ج

مدیر رفاه اجتماعی

14

م،و،ج

مهندس صنایع

40

م،الف،ج

تحلیل گر سیستم های EDP

15

م،و،الف

مدیر انبار

41

م،الف،ج

عمده فروش

16

م،و،ق

رئیس اداره پست

42

م،الف،ج

خواربار فروش

17

م،ت،الف

مهندس فروش

43

م،الف،ج

نماینده کارخانه دارها(صنایع)

18

م،ه،و

گوینده رادیو تلوزیون

44

م،الف،ج

مدیر تعمیرگاه اتومبیل

19

م،الف،ق

معاون اداری

45

م،الف،ج

مدیر فروشگاه کفش

20

م،الف،ق

مدیر شعبه

46

م،الف،ه

وکیل قاضی،دادستان

21

م،الف،ق

مدیر بازرگانی

47

م،الف،ه

سیاستمدار

22

م،الف،ق

سرپرست امور شهری

48

م،الف،ه

عامل فروش سهام شرکتها

23

م،الف،ق

مدیر روابط صنعتی

49

م،الف،ه

فروشنده ،لوازم عکاسی

24

م،الف،ق

مدیریت کاریابی

50

م،الف،ه

راهنمای سفر

25

م،الف،ق

کارمند عالی رتبه دولت

51

م،الف،ه

مهماندار هواپیما

26

م،الف،ق

نماینده کارگران

52

م،الف،ه

فروشنده الات و لوازم موسیقی

 

دانلود PDF