پرسشنامه رفتاری کودک (CBCL)

106 سوال

30 دقیقه

تفسیر دارد

35,000 تومان

برای خرید گروهی این تست اینجا کلیک کنید

شاخص‌‌های ارزیابی این تست :

اشتراک گذاری با دیگران :

پرسشنامه رفتاری کودک (CBCL)

به شما پیشنهاد می‌کنیم پرسشنامه رفتاری کودک (CBCL) را انجام دهید تا به نیاز‌های اساسی خود پی ببرید تا بهتر بتوانید رفتارهای خود را کنترل کنید.

لینک کوتاه
پرسشنامه رفتاری کودک (CBCL)  | تست شو

پرسشنامه رفتاری کودک (CBCL)

دیدگاه‌ها

ثبت دیدگاه ‌شما

نام شما*

دیدگاه ‌شما*

این تست را به کاربر های دیگر پیشنهاد میکنم پیشنهاد نمیکنم
این تست را به کاربر های دیگر
پیشنهاد میکنم
پیشنهاد نمیکنم
فقط برای مدیر سایت نمایش داده شود