پشتیبانی تست‌شو

درون سازمانی

25 سوال

دقیقه

تفسیر دارد

35,000 تومان

برای خرید گروهی این تست اینجا کلیک کنید

شاخص‌‌های ارزیابی این تست :

اشتراک گذاری با دیگران :

آزمون درون سازمانی آزمونی است که فاکتورهای سازمانی را میسنجد و نتیجه را بصورت نمودار نمایش میدهد

به شما پیشنهاد می‌کنیم درون سازمانی را انجام دهید تا به نیاز‌های اساسی خود پی ببرید تا بهتر بتوانید رفتارهای خود را کنترل کنید.

لینک کوتاه
درون سازمانی | تست شو

درون سازمانی

دیدگاه‌ها

ثبت دیدگاه ‌شما

نام شما*

دیدگاه ‌شما*

امتیاز خود را وارد کنید

این تست را به کاربر های دیگر

این تست را به کاربر های دیگر