پشتیبانی تست‌شو

آزمون‌های خانواده و ازدواج

برای ارزیابی وضعیت روانی و رفتاری افراد پیش از ازدواج، در دوران نامزدی، و پس از ازدواج، تست‌هایی طراحی شده‌اند که با تفسیر کامل و دقیق، علاوه بر ارزیابی وضعیت روانی، به عنوان ابزارهای پیشگیری از مشکلات روانی و رفتاری مرتبط با ازدواج و خانواده نیز عمل می‌کنند.

تست‌های روانشناسی مرتبط با زمینه ازدواج و خانواده شامل آزمون‌هایی هستند مانند تست ازدواج، تست مقیاس انسجام خانواده، تست رضایت زناشویی Enrich، آزمون شاخص رضایت زناشویی IMS، تست میزان بی‌ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)، و پرسشنامه مقیاس عشق. هدف این تست‌ها ارزیابی وضعیت روانی و رفتاری زوجین، شناسایی نقاط ضعف و قوت شخصیتی و رفتاری آن‌ها، بهبود مهارت‌های ارتباطی و حل مسائل، و نظارت بر تغییرات رفتاری و روانی آن‌ها در طول زمان است.

تست ، شو