جشنواره جشنواره

سامانه تست‌شو با جمع‌آوری تست‌های خودشناسی مدیریتی و هوش، همراه با تحلیل دقیق و تفسیر نتایج این آزمون‌ها با بهره‌گیری از دانش کارشناسی در زمینه علوم روانشناختی، فرصتی را فراهم می‌کند تا مراجعین و کاربران به شناخت دقیق و عمیق از جوانب فردی و گروهی در مراحل زندگی شخصی یا محیط کار خود دست یابند. این امکان به آنان می‌دهد تا به علاوه از آشنایی و ارتقاء سطح شناخت فردی خود، در اجتماع و محیط کار خود نیز به درک بهتری از موضوعات دست یابند.